Kraków. „Kora” będzie miała swój skwer. Znamy datę uroczystości

8 czerwca, w 71 rocznice urodziny Kory, odbędzie się uroczystość nadania nazwy  Kory – Olgi Jackowskiej skwerowi u zbiegu ul. Fałata i Prusa.

O takie upamiętnienie wybitnej artystki wystąpiła rada dzielnicy VII Zwierzyniec. Zaproponowali, by Kora została patronką skweru u zbiegu ul. Juliana Fałata i ul. Bolesława Prusa. Proponowana nazwa uzyskała pozytywną opinię Zespołu ds. Nazewnictwa Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjęli radni Krakowa.

Jak argumentowali pomysłodawcy uchwały „Olga Jackowska – „Kora” była wybitną artystką, której biografia oraz twórczość w znacznym stopniu związane były z Krakowem. Nazwanie skweru u zbiegu ul. Juliana Fałata i ul. Bolesława Prusa imieniem artystki będzie stanowić hołd dla jej twórczości oraz związków z miastem”  czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie nadania skwerowi imienia wokalistki zespołu Maanam.

Olga Jackowska – „Kora”, właściwie Olga Aleksandra Sipowicz z domu Ostrowska, primo voto Jackowska urodziła się 8 czerwca 1951 roku w Krakowie, tu spędziła dzieciństwo i młodość. Skończyła VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej. Z Krakowem związane są artystycznie przyjaźnie Kory z Piotrem Skrzyneckim, Jerzym Beresiem, Wiesławem Dymnym, Krystyną Zachwatowicz czy Piotrem Markiem. W czasach hippisowskiego buntu przyjęła pseudonim „Kora”. Artystka przez blisko dwa lata pracowała jako psychoterapeutka w Klinice Psychiatrii Dziecięcej w Krakowie.

Piosenkarka rockowa i autorka tekstów, w latach 1976-2008 wokalistka zespołu Manaam, uznawana jest za ikonę polskiego rocka. Kraków powracał wielokrotnie w twórczości Kory, np. jako „Krakowski spleen”, ale też wspomnienie trudnych lat dzieciństwa.

Zmarła 28 lipca 2018 r. w Bliżowie

(JS)

Najnowsze

Co w Krakowie