Kraków na ratunek starym fotografiom

Zbiory Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego zostaną uratowane! Władze Krakowa zdecydowały się wspomóc krakowskich fotografików i przechowa bezcenne zbiory fotografii. Ostatecznie eksponaty trafią do Muzeum Historii Fotografii im. W. Rzewuskiego w Krakowie.

Zbiory Towarzystwa Fotografii od kilku miesięcy były zagrożone. W lipcu fotografie znajdujące się do tej pory w pomieszczeniach należących do Centrum Inwestycyjnego S.A., trafiły do Biura Rzeczy Znalezionych. Historycy i miłośnicy fotografii wielokrotnie bili na alarm tłumacząc, że historie te są bezcenne gdyż zawierają bogatą historię Krakowa.

Małopolski Konserwator Zabytków podjął decyzję o przekazaniu zbiorów Muzeum Historii Fotografii. Zanim jednak zdjęcia ostatecznie trafią do nowej placówki, Biuro Rzeczy Znalezionych i muzeum wystąpiły do konserwatora z wnioskiem o uzupełnienie swojej decyzji. Zabrakło w niej bowiem jasnego określenia, że rzeczy znajdujące się w Biurze Rzeczy Znalezionych są zabytkami lub mają wartość archiwalną.

W uzasadnieniu wydanym przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków czytamy jedynie, że: „ruchomości te posiadają wartości historyczne i naukowe”.

Wszystko wskazuje na to, że decyzja niebawem zostanie uzupełniona, a wówczas fotografie zostaną przekazane Muzeum Historii Fotografii, które – zgodnie z obietnicą prezydenta Jacka Majchrowskiego, na potrzeby przechowywania zbiorów Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, zyska dodatkowe pomieszczenia.

Zdaniem ekspertów – dłuższe przetrzymywanie zdjęć w Biurze Rzeczy Znalezionych mogłoby spowodować ich zniszczenie, co byłoby ogromną stratą dla historii i kultury Krakowa, która znajduje się na fotografiach Krakowskiego Towarzystwa Fotografii.

(pt)

Najnowsze

Co w Krakowie