Nowi obywatele Polski. Uroczyste wręczenie dokumentów na placu Matejki (ZDJĘCIA)

8 osób odebrało wczoraj dokumenty, które uznają ich za obywateli Polski. Uroczystość nadania obywatelstwa  odbyła się w środę 3 maja na placu Matejki.

Zgodnie z tradycją, 3 maja wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wręczył akty nabycia obywatelstwa polskiego 7 osobom dorosłym i 1 dziecku. Osoby te uzyskały obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP lub decyzji Wojewody Małopolskiego. Nowi polscy obywatele, którzy odebrali dzisiaj akty nabycia obywatelstwa polskiego, pochodzą z: Białorusi, Brazylii, Rumunii, Tunezji, Ukrainy i Włoch

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie na jego wniosek. Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Nadanie obywatelstwa dzieciom, które ukończyły 16. rok życia, następuje jedynie za ich zgodą.

Osoby, które otrzymały decyzję Wojewody Małopolskiego uznającą za obywatela polskiego, musiały spełnić przesłanki wskazane w ustawie o obywatelstwie polskim, m.in. przebywać w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, udokumentować znajomość języka polskiego, posiadać stałe i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do lokalu lub też być osobą polskiego pochodzenia.

Patriotyczny pochód przeszedł ulicami Krakowa. Świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (ZDJĘCIA)

.

 

Najnowsze

Co w Krakowie