Aktualności Miasto Polecane

Kraków w nowych szatach. Zobaczcie nowe tablice informacyjne. I propozycje, które przepadły w konkursie

Ma być przejrzyście i estetycznie. Urząd Miasta Krakowa rozstrzygnął konkurs na opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie.

Konkurs na opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie, który prowadzony był przy udziale Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU), przebiegał dwuetapowo. Do pierwszego etapu zgłosiło się 34 wykonawców, z których wybrano pięciu finalistów. W drugim etapie opracowali oni koncepcję Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa na przykładzie Podgórza.

Zwycięzcą konkursu na projekt Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa został zespół projektowy Towarzystwo Projektowe + Para Buch (praca konkursowa o godle 670926). Członkowie sądu konkursowego oceniali prace według kryteriów określonych w regulaminie konkursu. Wybrana koncepcja spotkała się ze zdecydowanie największym poparciem oceniających, na co wskazywały zarówno głosy w dyskusji, jak i przyznana punktacja. 

Zdaniem sądu konkursowego zwycięska koncepcja charakteryzuje się czytelnością i elegancją, budzi nadzieję na powstanie wzorcowego rozwiązania, mogącego sprostać licznym potrzebom i oczekiwaniom różnych grup użytkowników. Zaproponowana wizja, w warstwie wizualnej inspirowana historycznymi elementami krakowskiej informacji miejskiej, stanowi wyważoną odpowiedź na założenia projektowe.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu, zwycięzcy otrzymują zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego efektem będzie opracowanie całościowej dokumentacji, zawierającej kompleksowe opracowanie Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie. W trakcie negocjacji z autorami, dyskusji i weryfikacji poddane zostaną uwagi i sugestie zgłaszane przez członków sądu konkursowego.

Projekt wyróżniony w konkursie to koncepcja biura projektowego Mamastudio. Pozostałe trzy prace (autorstwa Syfonstudio + Studio 2×2 + Thinking Architects, Parastudio oraz Balsamstudio & zalacainwayfinding), otrzymają przewidziane regulaminem nagrody pieniężne.

Teraz do głosu mogą dojść mieszkańcy. We wtorek 28 listopada w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się debata na temat systemu informacji miejskiej. Debata rozpocznie się o godz. 14.00 w sali S3.

Zobaczcie zwycięską koncepcję, a także trzy, które nie zwyciężyły.

Informacja drogowa

Informacja drogowa

(wm)