Kraków ogłasza I stopień zagrożenia zanieczyszczenia powietrza. Przekroczenia na wszystkich stacjach

fot. Foter.com

To nie będzie miły poranek. Wszystkie stacje pomiarowe zainstalowane w Krakowie wykazały dziś przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza. Prezydent Krakowa apeluje o ograniczenie czynności, które przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń.

O godzinie 5:00 najwyższe wskazania stężenia pyłów PM10 wykazała stacja zainstalowana na osiedlu Wadów (126 ug/m3, czyli 252% normy). Najlepiej było na Kurdwanowie (76 ug/m3) i na osiedlu Piastów (77 ug/m3). Trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie rozwijać się w ciągu dnia, bo jedne stacje nad ranem wykazywały trend spadkowy (ul. Złoty Róg, os. Piastów, Kurdwanów), inne – zwyżkowy.

Generalnie, źle jest wszędzie:

fot. Airly.pl

Władze miasta zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej i pozostawienia samochodów prywatnych na parkingach. Szczególną uwagę mieszkańcy powinni zwracać na jakość spalanego w piecach węgla i powstrzymać się z używaniem kominków.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

(mw)

Zobacz także