Kraków rozłożony na czynniki pierwsze. Atlas przewietrzania miasta

Którędy do Krakowa wpada wiatr? Jak rozchodzi się zanieczyszczenie powietrza? W których rejonach jest najwięcej zieleni? Na te wszystkie pytania odpowiada „Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa”, który jest już dostępny w portalu Obserwatorium.

„Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa” jest jednym z końcowych produktów projektu MONIT-AIR („Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”), realizowanego przez Gminę Miejską Kraków w partnerstwie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym w latach 2014-2017, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Lichtenstein, Islandia).

– Atlas zawiera wiele interesujących i niezwykle potrzebnych informacji oraz danych, które mogą być wykorzystywane w racjonalnym i zrównoważonym zarządzaniu miastem. Będzie pomocny w planowaniu przestrzennym oraz w kwestiach dotyczących urządzania i zarządzaniu zielenią – mówi Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

W „Atlasie” przedstawiono najistotniejsze dane wynikające ze zgromadzonych w ramach projektu MONIT-AIR informacji przestrzennych:

 • mapę pokrycia i szorstkości terenu;
 • mapę zieleni i warunków przewietrzania Krakowa;
 • mapę roślinności rzeczywistej;
 • mapę waloryzacji przyrodniczej;
 • mapę średnich warunków anemologicznych;
 • mapa przeciętnych warunków dyspersji zanieczyszczeń.

Z atlasu będą korzystać miejscy planiści ale narzędzie to może przydać się każdemu z nas. Atlas jest dostępny w portalu Obserwatorium.

– Badania prowadzono specjalistycznymi urządzeniami m.in. sodarem, który wysyłając sygnał akustyczny wysoko w atmosferę pozwolił na zebranie danych związanych z przemieszczaniem się wiatru, z jego kierunkiem i prędkością na różnych poziomach atmosfery. To pozwoliło określić, jak kształtują się warunki wentylacyjne na terenie Krakowa oraz jak rozprzestrzeniają się zanieczyszczenia transportowane wraz z wiatrem. Atlas analizuje całą sytuację terenu Krakowa bardziej szczegółowo niż Studium, co pozwoli, np. na podjęcie decyzji związanych z wysokością budynków czy nasadzeniami – dodaje Olszowska-Dej.

Projekt MONIT-AIR obejmował następujące działania:

 • Ocena warunków przewietrzania Krakowa przy wykorzystaniu zaawansowanego systemu modelowania – zakres działania to m.in.: Opracowanie map wskaźnika wentylacji dla obszaru miasta Krakowa w różnych uśrednieniach czasowych; Opracowanie mapy korytarzy przewietrzania miasta Krakowa; Wykorzystanie wyników modelowania do optymalizacji programów ograniczania niskiej emisji miasta Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wymiany pieców węglowych.
 • Inwentaryzacji niskiej emisji w zakresie czynnych pieców na paliwo stałe na terenie Krakowa oraz włączenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych,
  Kontrola likwidacji pieców na paliwa stałe w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji wraz ze wspomaganiem informatycznym,
 • Mapa pokrycia terenu z przyporządkowaniem współczynników aerodynamicznych szorstkości terenu oraz ogólna inwentaryzacja terenów pokrytych roślinnością, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni miejskiej,
 • Komputerowy system zarządzania zielenią i szczegółowa inwentaryzacją terenów zieleni – zakup oprogramowania, licencji, sprzętu komputerowego stacjonarnego i mobilnego.

(wm, krakow.pl)

Najnowsze

Co w Krakowie