Kraków się zbroi. Policja kupuje pojazd z platformą szturmową

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zamierza zakupić pojazd z platformą szturmową. To maszyna maszyna przeznaczona do likwidacji zamachów terrorystycznych.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłosiła zamówienie dotyczące zakupu pojazdu specjalistycznego z platformą szturmową. Jak podkreśla formacja, jej konstrukcja i wyposażenie ma umożliwiać wykonywanie zadań polegających na prowadzeniu działań bojowych, „zmierzających do likwidacji zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze, w tym działań o szczególnym stopniu skomplikowania w środowiskach prezentujących zagrożenia typu CBRN-E”. Platforma trafić ma oczywiście do Krakowa – czytamy w portalu InfoSecurity24.pl.

fot. team-concept.pl

Zgodnie z wymaganiami policji, oznakowana platforma szturmowa musi być wyposażona w dwa niezależne pomosty. Każdy z pomostów musi posiadać funkcję automatycznego podnoszenia i opuszczania, a także być wyposażony w automatycznie wysuwany i wsuwany trap. Regulacja ustawienia każdego z pomostu i trapu musi odbywać się w sposób płynny i gwarantować pracę w pełnym zakresie przy maksymalnym obciążeniu co najmniej 6 osób (6 x 120 kg) rozstawionymi na całej długości platformy. Wysokość operacyjna musi wynosić minimum 6 m od poziomu gruntu, co umożliwi to bezpośrednie wejście na piętro budynku, na pokład samolotu oraz do pokonania ogrodzeń i murów. Przednia szyba pojazdu i pokrywa silnika muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem w wyniku spadających z góry przedmiotów.

Komenda przedstawiła listę kryteriów, które powinien spełniać pojazd. Ustawione zostały w kolejności od najważniejszego.

Sprzęt ma zostać dostarczony przez wybranego w ramach przetargu wykonawcę najpóźniej do 14 maja 2021 roku. Część zakupu zostanie pokryta przez Unię Europejską w ramach finansowania projektu „Skuteczni razem – SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym”.

ml, InfoSecurity24.pl

Zobacz także