AKTUALIZACJA: Kraków w rękach kobiet. Rusza projekt „Jej Kraków”

27 stycznia oficjalnie zostanie zainagurowany projekt „Jej Kraków”. Pomysłodawcy zapraszają mieszkanki Krakowa do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta i realnego wpływania na jego przyszłość. 

AKTUALIZACJA: Rejestracja na wydarzenie została już zamknięta. 

 – Spotkanie skierowane do kobiet z Krakowa, którego głównym celem jest stworzenie platformy do dyskusji na temat problemów i perspektyw życia kobiet w naszym mieście. To spotkanie jest idealną okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i inspiracji – podkreśla Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urząd Miasta Krakowa.

Idea projektu zrodziła się w 2023 roku podczas spotkań z przedstawicielkami różnych środowisk i grup wiekowych czy zawodowych, które wyraziły chęć angażowania się w sprawy miejskie. Dyskusje o problemach społecznych widzianych z perspektywy mieszkanek Krakowa dotyczyły szerokiego spektrum tematów – od zdrowia i profilaktyki przez problemy młodzieży, po wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.

 – Do udziału w projekcie, którego celem jest budowanie silnej, świadomej i zaangażowanej w budowanie nowoczesnego Krakowa społeczności kobiet zapraszamy przedstawicielki organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i biznesu, a także wszystkie mieszkanki Krakowa, które chcą mieć realny wpływ na życie naszego miasta – zachęca magistrat.

Spotkanie „Jej Kraków” – zaplanowano na 27 stycznia 2024 roku w Klastrze Zabłocie w Krakowie. 

Kraków widziany z perspektywy jego mieszkanek. Ruszył projekt „Jej Kraków”

Patrycja Bliska 

Najnowsze

Co w Krakowie