Kraków z nowym uniwersytetem. Jezuicka Akademia Ignatianum zyskała status uniwersytetu

Akademia Ignatianum, wyższa uczelnia katolicka z dniem  1 października 2023 r. zmieni nazwę na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie. „Zmiana była możliwa do realizacji dzięki uzyskaniu przez Akademię Ignatianum w Krakowie zwiększenia uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, które aktualnie dotyczą sześciu dyscyplin naukowych w trzech dziedzinach nauk” – poinformował  rektor uczelni dr hab. Tomasz Homa.

Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią katolicką z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Uczelnia działa na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski.

Jak podkreślił rektor Akademia Ignatianum sukcesywnie rozszerza ofertę dydaktyczną, nieustannie rozwija badania naukowe, poszerzając je o nowe dziedziny i dyscypliny naukowe. „Włożony przez Społeczność Akademicką Ignatianum wkład w rozwój Akademii pozwolił spełnić przesłanki ustawowe, uprawniające nas do zmiany nazwy „akademia” na „uniwersytet”. Wobec powyższego, z nieukrywaną satysfakcją i wielką radością informuję, że z dniem 30 września 2023 r. era Akademii Ignatianum w Krakowie dobiegnie końca, zaś od dnia 1 października 2023 r. wspólnie wkraczamy w nowy rozdział kształcenia, już jako Uniwersytet Ignatianum w Krakowie” – podkreślił  dr hab. Tomasz Homa.

Początki krakowskiego ośrodka dydaktyczno-naukowego prowadzonego przez jezuitów sięgają końca XIX wieku. Poprzez uznanie przez władze państwowe tej jednostki w 1989 roku, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, mógł zainaugurować kształcenie laikatu. Przez kolejne dziesięć lat ośrodek rozwijał się i otwierał kolejne kierunki studiów, przez co przekształcił się w 1999 roku w Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie. Od 1 października 2011 roku, uczelnia zaczęła posługiwać się nazwą Akademia Ignatianum w Krakowie.

Akademia Ignatianum  jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Oba Wydziały Akademii posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinach: pedagogika, nauki o polityce. Wydział Filozoficzny do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia, kulturoznawstwo. Na obu Wydziałach w Krakowie są prowadzone także studia III stopnia (doktoranckie). Nazwa uczelni „Ignatianum” została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów: św. Ignacego z Loyoli.

Patrycja Bliska

Najnowsze

Co w Krakowie