Kraków zleca wykonanie studium tramwaju do Os. Kliny. Zgłosiła się tylko jedna firma

Tylko jedna oferta wpłynęła w przetargu na opracowanie studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny. Dokument ma przedstawić możliwości organizacyjne, społeczne, techniczne, przestrzenne i środowiskowe oraz zasadność ekonomiczną budowy linii tramwajowej. Na realizację zamówienia przeznaczono nieco ponad pół roku.

Wybrany w postępowaniu wykonawca będzie miał za zadanie opracować co najmniej sześć wariantów przebiegu planowanej linii tramwajowej, która będzie przedłużeniem istniejącej sieci tramwajowej do osiedla Kliny. Wystartowała tylko firma Databout – z ofertą na kwotę 429,3 tys. zł brutto. Szacunkową wartość zamówienia zlecający określił na 442,9 tys. zł. Na wykonanie przedmiotu umowy przeznaczono 28 tygodni.

Wśród zakładanych wariantów znalazły się: linia tramwajowa biegnąca od istniejącej pętli tramwajowej Czerwone Maki wzdłuż ul. Bunscha i ul. Humboldta z odejściem w stronę Klinów; linia tramwajowa pobiegnie wzdłuż ul. 8 Pułku Ułanów z przedłużeniem w kierunku południowym; linia tramwajowa pobiegnie od przystanku tramwajowego „Borek Fałęcki I” wzdłuż Lasu Borkowskiego do obszaru Klinów oraz linia tramwajowa biegnąca od przystanku tramwajowego „Borek Fałęcki I” wzdłuż ul. Żywieckiej Bocznej do obszaru Klinów.

Przewidziano także wariant autorski o przebiegu zaproponowanym przez wykonawcę oraz alternatywny, zakładający obsługę obszaru Klinów innym niż tramwaj środkiem transportu publicznego: autobusem lub koleją.

Zgodnie z założeniami postępowania wykonawca przeanalizuje rozwiązania wariantowe biorąc pod uwagę: prognozy ruchu, uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne, istniejącą infrastrukturę techniczną, uwarunkowania prawne i własnościowe gruntów, oddziaływanie inwestycji na środowisko, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, korzyści społeczne i gospodarcze oraz wskaźniki efektywności ekonomicznej.

Wskaże również wariant preferowany w oparciu o zaakceptowaną przez miasto Kraków metodę i kryteria oceny, biorąc pod uwagę przeprowadzone analizy.

Dokumentacja zostanie przedyskutowana z mieszkańcami podczas spotkania konsultacyjnego, a przygotowane studium wykonalności będzie podstawą do podejmowania przez władze miasta dalszych działań w zakresie rozwoju układu komunikacyjnego w rejonie Klinów.

Autorzy studium muszą uwzględnić też budowę ul. 8 Pułku Ułanów. Nowa droga miałaby połączyć  ul. Kapelankę z ul. Zawiłą. Pod koniec ubiegłego roku Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na realizację trzech z czterech odcinków ulicy 8 Pułku Ułanów. Chodzi o te fragmenty nowej drogi, dla których już wydane zostały decyzje ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Pomimo dużego zainteresowania wykonawców, problemem może okazać się brak środków. Najtańsza z ofert trzykrotnie przekracza budżet zakładany przez Zarząd Inwestycji Miejskich.  Więcej o tym pisaliśmy tutaj:

ZIM „przestrzelił” z wyceną budowy ulicy 8 Pułku Ułanów? Wykonawcy chcą trzy razy więcej

 

Najnowsze

Co w Krakowie