Krakowianka została Europosłanką Roku

Photographed by Kobus Lukasz All Rights Reserved lukasz@kobusArt.eu +32 476.083.996 +48 606.824.608 www.facebook.com/KobusArt

Róża Thun, po raz czwarty, została wybrana Europosłanką Roku. Podkreśliła, że Polacy chcą rozwijać wspólne europejskie wartości.

Europosłanka okazała się najlepsza w kategorii „Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów”. Wcześniej nagrodę otrzymywała w 2011, 2013 i 2014 roku.

W tym roku po raz pierwszy o wyborze kandydatów decydowało jury złożone z dziennikarzy, analityków oraz ekspertów europejskich a nie samych europosłów.

Głosujący docenili wkład Thun w rozwój jednolitego rynku cyfrowego. W roku, w którym zniesiony zostanie roaming, podkreślono jej upór i konsekwencję w uzyskaniu jak najlepszych rozwiązań dla 500 mln obywateli w całej UE. Zauważono także skuteczne zaangażowanie w usuwanie barier dla e-handlu, reformy rynku pocztowego i paczek w kontekście rozwoju internetowego handlu.  Podkreślono także jej pracę  w komisji zajmującej się „skandalem Volkswagena” i dążenia do zapewnienia Europejczykom rzetelnych i prawdziwych danych dot. faktycznych poziomów emisji. 

W przemówieniu, Europosłanka zaznaczyła, że tysiące osób w Polsce demonstrujących za Europą i demokracją, pragnie pozostać w Unii Europejskiej, że pokazują, że szanuje i podzielają wspólne europejskie wartości. 

Róża Thun obecnie pracuje nad raportem dot. blokowania geograficznego, który będzie głosowany 25.04 w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. 

(ip)

fot. materiały prasowe / Kobus Lukasz

Zobacz także