W Krakowie jest jeszcze kilka tysięcy ton azbestu. Do 2032 roku ma go nie być ani grama

fot. gis.gov.pl

Czas pozbyć się tego świństwa. Azbest był głównym tematem rozmowy podczas ostatniego posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. W 2013 roku obliczono, że w Krakowie jest 4 tysiące ton azbestu do usunięcia.

W 2013 roku przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie Krakowa. Okazało się, że łącznie należało usunąć 4225,62 Mg azbestu. W tym najpilniej ok. 36,27 Mg.

Ile usunięto do tej pory? W latach 2015-2016 udało się usunąć azbest z ponad 200 lokalizacji. W 2016 roku było to 154 Mg, a w 2016 – 201,02 Mg.

Dane uzyskane podczas inwentaryzacji posłużyły do opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.” przyjętego uchwałą Rady Miasta 25 czerwca 2014 r. Określony w Programie szacowany koszt usunięcia (demontażu, pakowania, transportu i unieszkodliwienia na składowisku) wyrobów zawierających azbest, wyniósł 5 433 798 zł (brutto).

Na początku sierpnia tego roku podpisano umowę o dofinansowanie Programu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – ZIT (2014-2020). Całkowita wartość dofinansowania to: 4 744 782,30 zł. Wykonawcą prac jest wyspecjalizowana firma wybrana na drodze zamówienia publicznego przez GMK.

Z programu mogą skorzystać osoby, które mają pokrycia dachowe lub elewacje z azbestu. Usługi są nieodpłatne i podlegają im również usunięcia odpadów zawierających azbest składowane na terenie nieruchomości. Oczywiście usługa nie obejmuję zakupu i montażu nowych materiałów, które miałyby zastąpić demontowane wyroby.

Należy pamiętać, iż wnioskodawcą może być właściciel (współwłaściciele) nieruchomości lub użytkownik wieczysty. Do wniosku musi zostać dołączony dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Od 18 września br. do chwili obecnej wpłynęło ok. 100 wniosków. Program zakończy się w 2032 roku.

(wm, krakow.pl)

fot. gis.gov.pl

Zobacz także