Krakowscy studenci słono za te zmiany zapłacą? Uczelnie będą mogły podnosić opłaty w trakcie nauki

Opłaty za studia będą mogły być podnoszone w trakcie nauki. Uczelnie będą mogły podwyższyć czesne raz w trakcie każdego roku akademickiego. Do tej pory czesne musiało być stałe od rozpoczęcia do zakończenia nauki przez studenta. To efekt nowych przepisów wprowadzonych przez rząd. Poprosiliśmy o komentarz krakowskie uczelnie wyższe. 

W myśl dotychczasowych przepisów podnoszenie opłat nie było możliwe. Opłata za cały okres nauki była ustalana z góry, a student wiedział, ile kosztować będzie go nauka. Teraz uczelnia będzie miała prawo do podwyższenia kwoty opłaty za studia.

Nowe przepisy przyjęte przez Sejm umożliwiają podnoszenie opłat raz w trakcie każdego roku akademickiego o kwotę nie wyższą niż wskaźnik inflacji. W trakcie prac nad projektem Parlament Studentów RP wywalczył, by taka podwyżka nie mogła być wyższa niż 30 proc. całej opłaty za czesne. 

Jak wynika z uzasadnienia ustawy, konieczność wprowadzenia możliwości waloryzacji opłat za studia wynikała „z bieżącej sytuacji ekonomicznej” – Ograniczenia, które wpisano w ustawie, zapobiegną nadmiernemu wzrostowi opłat. A interes studentów zabezpiecza wprowadzenie limitu – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dobrą wiadomością dla obecnie studiujących jest to, że przyjęte zmiany ich nie dotyczą. Przepisy będą stosowane do opłat pobieranych od osób, które zostały przyjęte na pierwszy rok studiów począwszy od roku akademickiego 2023/2024. Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło uwagę, że ustawa zadbała o interesy studentów, bo wprowadziła limit zabezpieczający wzrost opłat. 

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy cztery krakowskie uczelnie: UJ, UEK, AGH i PK. Do momentu publikacji artykułu odpowiedziała Akademia Górniczo – Hutnicza oraz Politechnika Krakowska.  Jak informuje Anna Żmuda-Muszyńska rzecznik prasowa AGH, jest zbyt wcześnie na jednoznaczne deklaracje w tym temacie –  Władze uczelni nie przewidują podnoszenia opłat w trakcie roku. Warto jednak zaznaczyć, że o wysokości opłat za studia niestacjonarne na poszczególnych kierunkach decydują w AGH wydziały. Mamy ich szesnaście różnych. Sytuacja może zatem różnić się w zależności od wydziału – pisze rzecznik prasowa AGH.

W podobnym tonie wypowiada sie Politechnika Krakowska – Na dzień dzisiejszy Politechnika Krakowska nie ma w planach wprowadzania możliwości podwyższania opłat w trakcie roku akademickiego, co będzie możliwe w wyniku nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W przyszłości będziemy monitorować sytuację i ewentualnie podejmować dalsze decyzje, z uwzględnieniem dobra studentów – tłumaczył prorektor PK do spraw studenckich dr inż. Marek Bauer.

Nowelizacja czeka teraz na podpis prezydenta. 

 

Jarek Strzeboński

 

Najnowsze

Co w Krakowie