Krakowska firma zatrudniała obcokrajowców. Ogromne nadużycia!

Funkcjonariusze z Placówki SG w Krakowie zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w krakowskiej firmie wspierającej działalność różnych branż usługowych. Kontrolą objęto prezesa zarządu spółki oraz akta osobowe 61 cudzoziemców, m.in. obywateli Rosji i Indii.

Weryfikacja wykazała, iż 34 cudzoziemców było nielegalnie zatrudnionych – cudzoziemcy wykonywali pracę bez odpowiednich zezwoleń na pracę. Natomiast 9 obcokrajowców pracowało na innych warunkach niż określone w dokumentach zezwalających na pracę  w RP. 

– W toku kontroli stwierdzono również, że spółka w 45 przypadkach nie dopełniła obowiązku poinformowania odpowiednich organów (właściwego wojewody oraz urzędu pracy) o przypadkach niepodjęcia zatrudnienia przez cudzoziemców – podaje straż graniczna.

Pracodawcy grozi kara grzywny nawet do 30 tysięcy złotych.

 

Najnowsze

Co w Krakowie