Krakowska straż miejska wzięła się za wraki. Wiemy ile aut usunięto

51 wraków usunięto z krakowskich ulic od początku tego roku. W 37 przypadkach usunęli je sami właściciele, po interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskiej , a 14 samochodów zostało odholowanych. Wszystkie auta znajdowały się na terenie Podgórza. Holownik podjechał m.in. na:ul. Halszki, ul. Bagrową, ul. Pagórkową, ul. Czerwone Maki, ul. Podoleul. Na Wrzosach. Z wyliczeń straży miejskiej wynika, że z roku na rok usuwa z krakowskich ulic coraz więcej wraków: 2020 – 1 019, 2021 – 1 154, 2022 – 1 310, 2023 – 832 (stan na 20 września 2023).

 

fot. SM w Krakowie 

Zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym straż miejska może usunąć pojazd, którego stan wskazuje, że nie jest on użytkowany oraz pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych, znajdujący się na drodze publicznej, w strefie ruchu oraz w strefie zamieszkania.

Pojazdy z dróg wewnętrznych mogą być usunięte tylko wtedy, gdy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, czyli np. posiadają wystające ostre elementy, rozbite szyby.

W sytuacji gdy pojazd zaparkowany jest na drodze wewnętrznej i nie stanowi zagrożenia – nie ma podstaw, aby go usunąć. Strażnicy rozmawiają wówczas z właścicielem pojazdu i proszą go o doprowadzenie auta do stanu używalności lub usunięcie go z miejsca.

Przesłankami, które decydują o tym, że pojazd może być uznany jako nieużytkowany są m.in.:

brak aktualnych badań technicznych w dowodzie rejestracyjnym
brak aktualnej polisy OC
uszkodzone urządzenia, karoseria lub wyposażenie pojazdu (np. w wyniku kolizji, wypadku drogowego)
brak kilku z następujących podzespołów: drzwi (ich zamknięć), szyb, kół, opon, świateł
zdewastowane lub zdekompletowane wnętrze pojazdu
Pojazdy nieużytkowane trafiają na parking miejski. Koszty odholowania oraz koszty postoju na płatnym parkingu ponosi właściciel. Pojazd nieodebrany przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia, uznawany jest za porzucony z zamiarem wyzbycia się i wówczas przechodzi na własność gminy.

Najnowsze

Co w Krakowie