Krakowski Bank Spółdzielczy osiąga szczyt – rekordowe zyski w 2023 roku!

Krakowski Bank Spółdzielczy (KBS) zanotował rekordowy zysk netto przekraczający 70 milionów złotych wg stanu na 31.10.2023 r. (dane nieaudytowane). Prognozy wskazują, że wynik finansowy IV kwartału może nawet przewyższyć osiągnięcia rekordowego roku ubiegłego. Niezmiennie wysoki współczynnik kapitałowy na poziomie 22,43% potwierdza finansową solidność Banku.

Piotr Skoczek, wyznaczony przez Radę Nadzorczą KBS do czasowego pełnienia funkcji p.o. Prezesa Zarządu, podkreśla: „Bank jest w dobrej, stabilnej sytuacji. Przed nami wiele wyzwań, w tym związanych z poprawą i rozszerzeniem akcji kredytowej oraz intensyfikacją procesów windykacyjnych”. Piotr Skoczek, jako tymczasowy Prezes, przekazuje, że priorytetami są dalszy rozwój i optymalizacja operacji bankowych.

Były prezes Tomasz Styczyński, który złożył rezygnację z końcem października z przyczyn osobistych, w swym oświadczeniu wyraził satysfakcję z dotychczasowych osiągnięć: „Konsekwencją dobrej współpracy Zarządu i Rady Nadzorczej są rekordowe zyski osiągane przez Bank od początku mojej kadencji. Jestem przekonany, że pozostawiam Bank w bardzo dobrej sytuacji finansowej i organizacyjnej. Ufam, że dobre kierunki będą kontynuowane”.

Nowy model biznesowy, który KBS przyjął, przyniósł w 2022 roku rekordowy zysk netto blisko 73 mln złotych. W pierwszym półroczu 2023 roku zysk netto przekroczył 50 mln zł, co stanowi wzrost o 59% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Krakowski Bank Spółdzielczy, będący największym niezrzeszonym bankiem spółdzielczym
w Polsce, z sukcesem realizuje strategię transformacji. Właścicielami Banku jest ponad
34 tysiące spółdzielców, co podkreśla jego silne korzenie społecznościowe i solidną bazę kapitałową.

Patrycja Bliska 

Najnowsze

Co w Krakowie