Krakowski Kukiz’15 atakuje Gowina. „Sprzeciwiamy się stanowczo takiej narracji”

Piotr Kubiczek (z prawej) z Pawłem Kukizem

– 50-procentowy wzrost cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw wygeneruje duże koszty, które będą miały bezpośredni wpływ na podniesienie cen towarów i usług – pisze do ministra Jarosław Gowina Piotr Kubiczek, prezes XIII Oddziału KUKIZ’15 w Krakowie.

W nawiązaniu do ostatniej wypowiedzi Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina z dnia 8 grudnia 2018 roku, który podczas audycji w radiu RMF FM, podkreślił m.in., że: „ceny energii są tylko drobną cząstką kosztów funkcjonowania samorządów, szpitali, uczelni, sklepów w związku z tym nie muszą wprost przekładać się na podniesienie cen innych usług”, jako działacze Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15 Oddział XIII w Krakowie sprzeciwiamy się stanowczo takiej narracji.

Aktualne ceny energii elektrycznej w Polsce należą do jednych z najdroższych w Unii Europejskiej. Przekłada się to całkowicie na koszty produkcji przemysłu żywnościowego. Świadczą o tym wyraźnie słowa dyrektora generalnego Polskiej Federacji Producentów żywności Pana Andrzeja Gantnera, który w swojej wypowiedzi dla serwisu Newseria.pl z dnia 11 grudnia 2018 roku wskazuje, iż: „przemysł żywnościowy jest jednym z najbardziej energochłonnych przemysłów w gospodarce”.

Za niepodważalne należy uznać zatem, że ceny energii elektrycznej mają wpływ na każdy etap łańcucha żywnościowego, poczynając od producenta, a kończąc na sprzedawcy detalicznym. Nie do podważenia jest również fakt, że ceny energii elektrycznej w placówkach handlowych są drugim co do wielkości wydatkiem, zaraz po kosztach wynagrodzeń.

Mając na uwadze powyższe zaznaczyć należy z całą stanowczością, że 50-procentowy wzrost cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw wygeneruje duże koszty, które będą miały bezpośredni wpływ na podniesienie cen towarów i usług.

W tej sytuacji lokalne samorządy będą musiały zmierzyć się z większymi wydatkami na utrzymanie szpitali i szkół. Spowoduje to z kolei podniesienie cen lokalnych usług komunalnych, podatków i opłat czy też cen biletów komunikacji publicznej. Przykrą konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie zahamowanie inwestycji w samorządach, a polska gospodarka niestety stanie się mniej konkurencyjna. Wszystko to wreszcie odzwierciedli się bezpośrednio w drastycznie wzrastających kosztach codziennego życia wszystkich Polaków.

Stowarzyszenie Kukiz’15 sprzeciwia się takiemu sposobowi przedstawienia problemu. Uważamy, że nie należy wprowadzać opinii publicznej w błąd.

Prezes XIII Oddziału KUKIZ’15 w Krakowie

Piotr Kubiczek

Zobacz także