Krakowski lekarz Andrzej Kosiniak-Kamysz laureatem Nagrody im. Józefa Dietla

Tegorocznym laureatem nagrody im. Józefa Dietla został dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz. Kapituła Nagrody przyznała również Dyplomy Honorowe Nagrody, w trzech kategoriach: Organizacja Pozarządowa – Fundacja im. Brata Alberta, Firma – Galeria Starmach, Instytucja – Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Uroczysta Gala Nagrody odbędzie się 27 maja 2024 r. w krakowskich Krzysztoforach.

Nagroda im. Józefa Dietla jest przyznawana od 2008 r. Jej celem jest uhonorowanie osób fizycznych i instytucji działających na rzecz dobra wspólnego, miasta Krakowa i Małopolski oraz osób wyróżniających się postawami patriotycznymi i obywatelskimi.

Laureaci otrzymują statuetkę z podobizną Józefa Dietla oraz Dyplom Honorowy Nagrody, który jest przyznawany w trzech kategoriach dla: organizacji pozarządowej, przedsiębiorstwo, instytucji państwowej lub samorządowej.

Wyboru laureatów dokonała Kapituła Nagrody w składzie: Dorota Adamska, Witold Kozłowski, Prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prof. dr hab. Jacek Popiel, Prof. dr hab. Jacek Purchla, Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, dr hab. Andrzej Betlej, Kazimierz Barczyk, Bogumił Nowicki, Maciej Kwaśniewski, Michał Kozioł oraz Jacek Zieliński.

Kapituła powoływana jest przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem społecznym w Małopolsce, przedstawicieli mediów małopolskich, samorządów terytorialnych i firm. Kapituła jest co roku poszerzana o laureata Nagrody z roku poprzedniego, przy czym jego kadencja trwa przez 3 kolejne edycje Nagrody.

Laureatami Nagrody w poprzednich edycjach byli: 2023 – Prof. Jacek Majchrowski, 2022 – Kazimierz Barczyk, 2021 – Prof. Jacek Purchla, 2015 – Prof. Andrzej Zoll, 2014 – Agata Wilam, 2013 – Jolanta Stokłosa, 2012 – Śp. Prof. Franciszek Ziejka, 2011 – ks. Andrzej Augustyński, 2010 – Anna Dymna, 2009 – Bartosz Szydłowski, 2008 – dr Krzysztof Pawłowski.

Andrzej Kosiniak-Kamysz urodził się 3 lutego 1947 roku w Siedliszowicach.  W 1971 został absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, następnie w 1979 Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Uzyskał specjalizacje I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. W 1971 roku rozpoczął pracę w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Krakowie. W latach 1980–1988 był radnym rady narodowej Krakowa. Od 15 stycznia do 12 września 1989 pełnił funkcję wiceministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego w rządzie Mieczysława Rakowskiego. Następnie w rządzie Tadeusza Mazowieckiego sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej (do 12 stycznia 1991)

W 1994 został przewodniczącym rady Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, funkcję tę pełnił też w trakcie VI kadencji rady. W latach 2002–2003 ponownie był wiceministrem zdrowia. 

W 1991 roku został zatrudniony w Specjalistycznym Szpitalu im. J. Dietla, w którym pracował przez 40 lat, w tym jako dyrektor placówki przez 30 lat. W 2021 roku zrezygnował z tego stanowiska i pozostał w szpitalu jako ordynator oddziału chorób wewnętrznych.

W 2001 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski a w 2021 roku Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Patrycja Bliska 

Najnowsze

Co w Krakowie