Krew potrzebna natychmiast! RCKiK apeluje o pomoc!

Stan krwi na dzień dzisiejszy / fot. Facebook Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie prosi o oddawanie krwi. W sezonie wakacyjnym zapotrzebowanie jest jeszcze większe niż zwykle. Nie bądźcie obojętni!

Najbardziej brakuje krwi z grup A Rh-, B Rh-, 0 Rh+, 0 Rh- oraz AB Rh-. 

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL Może być to dowód osobisty, legitymacja studencka, paszport, prawo jazdy kub legitymacja Honorowego Dawcy Krwi.

Kandydat na dawcę krwi musi posiadać nr PESEL oraz powinien posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go. Kandydat na dawcę nie może być po spożyciu alkoholu minimum 24 godziny przed oddaniem krwi.

Krew możecie oddać przy ul. Rzeźniczej 11 w godz. 7.15-17.30. W środę i czwartek w godz. 07.30-13.00 możecie skorzystać z oddziału terenowego na os. na Skarpie 66a. Z kolei od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-13.00 dostępny jest również oddział terenowy przy ul. Wielickiej 265. 

Wszystkie informacje znajdziecie tutaj.

js

Zobacz także