Ks. prof. Robert Tyrała rektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała ponownie został wybrany rektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Jego nowa kadencja rozpocznie się 1 września 2024 roku i potrwa do 31 sierpnia 2028 roku. 

Jak poinformowała uczelnia,  ks. prof. Robert Tyrała został wybrany przez Senat UPJPII, a następnie wybór ten zatwierdziła Dykasteria ds. Kultury i Edukacji Stolicy Apostolskiej. Decyzję władz ogłosił Wielki Kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Nowa kadencja ks. prof. Tyrały na stanowisku rektora rozpocznie się 1 września 2024 roku i potrwa do 31 sierpnia 2028 roku. „Okres ten będzie czasem kontynuacji dotychczasowej działalności i realizacji strategicznych planów rozwoju Uniwersytetu m.in. dotyczących budowy Kampusu Jana Pawła II, podkreślając jego rolę w kształceniu i formowaniu przyszłych pokoleń w duchu katolickiej nauki i wartości” – zapowiedziano.

Nowa kadencja ks. prof. Roberta Tyrały na stanowisku rektora rozpocznie się 1 września 2024 roku i potrwa do 31 sierpnia 2028 roku. Okres ten będzie czasem kontynuacji dotychczasowej działalności i realizacji strategicznych planów rozwoju Uniwersytetu m.in. dotyczących budowy Kampusu Jana Pawła II, podkreślając jego rolę w kształceniu i formowaniu przyszłych pokoleń w duchu katolickiej nauki i wartości chrześcijańskich.

 

Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała urodził się w 1965 roku w Krakowie. 19 maja 1990 roku został wyświęcony na kapłana przez kard. Franciszka Macharskiego w wawelskiej katedrze. W 1990 roku obronił pracę magisterską pt. „Wiara, nadzieja i miłość w tekstach ojców apostolskich” napisaną pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Edwarda Stańka i uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W 1996 roku obronił pracę pt. „Wkład ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w rozwój muzyki w okresie baroku w Polsce w czasie potrydenckiej reformy liturgicznej” napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stefana Koperka CR i uzyskał tytuł licencjata kościelnego z teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W 1997 roku obronił pracę magisterską pt. „Jan Paweł II w utworach muzycznych” napisaną pod kierunkiem prof. Adama Walacińskiego i uzyskał tytuł magistra sztuki na Akademii Muzycznej w Krakowie. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

W 2000 roku obronił pracę pt. „Soborowa odnowa muzyki kościelnej w Polsce” napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stefana Koperka CR i uzyskał doktorat z liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W 2010 roku na podstawie dorobku i książki pt. „Cecyliański ruch odnowy muzyki kościelnej na ziemiach polskich do 1939 roku” habilitował się z nauk humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W 2019 roku opublikował książkę profesorską pt. „Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores 1944–2017. Ludzie, historia, idee”, a w 2020 roku otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk humanistycznych.

W latach 2006–2009 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego PAT. Od 2008 roku był pierwszym dyrektorem powołanego przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie i Akademię Muzyczną w Krakowie Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. Funkcję tę pełnił do ponownego wyboru na prodziekana na lata 2016–2018. Od września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku był prorektorem ds. studenckich i dydaktyki. Funkcję rektora objął 1 września 2020 roku.

W 2018 roku otrzymał Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego Krzyż Małopolski oraz Srebrny Krzyż Zasługi od prezydenta RP Andrzeja Dudy. W 2021 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrnym medalem Gloria Artis.

Najnowsze

Co w Krakowie