Kto zastąpi kurator Barbarę Nowak. Wojewoda ogłosił konkurs

Nowy małopolski kurator oświaty zostanie wyłoniony w drodze konkursu – poinformowało w piątek biuro wojewody małopolskiego. Do czasu rozstrzygnięcia konkurs obowiązku kuratora pełni Gabriela Olszowska.

Wykształcenie wyższe magisterskie, stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela. M.in. takie wymogi zostały postawione kandydatom chcącym piastować funkcję małopolskiego kuratora oświaty. W piątek wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar ogłosił konkurs na to stanowisko.

– Zgodnie z zapowiedzią, w ciągu miesiąca od odwołania Barbary Nowak ze stanowiska małopolskiego kuratora oświaty ogłaszam konkurs, który wyłoni nowego kuratora. Kandydaci powinni przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie postawionych wymogów czy życiorys, ale także pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania kuratorium oświaty. Dołożę wszelkich starań, aby Małopolskie Kuratorium Oświaty stanęło na nogi, było wolne od ideologizowania oraz w pełni służyło uczniom i nauczycielom. Dodam, że zatwierdziłem też roczny plan audytu wewnętrznego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie oraz jednostkach zespolonych, gdzie do najbliższego audytu wskazałem Małopolskie Kuratorium Oświaty – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, obowiązki kurator pełni Gabriela Olszowska, polonistka i trenerka nauczycieli z Krakowa. Zastąpiła na tym stanowisku Barbarę Nowak. 

Barbara Nowak odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty

Gabriela Olszowska jest nauczycielką języka polskiego i doktorką nauk humanistycznych. Skończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także zarządzanie w oświacie na Politechnice Krakowskiej oraz europeistykę w Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej. Przez wiele lat była też dyrektorką Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie

 

Zgodnie z art. 50 Prawa oświatowego, kuratora oświaty, na wniosek wojewody, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może odwołać kuratora oświaty także z własnej inicjatywy. Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu. Konkurs ogłasza i przeprowadza wojewoda.

Jarek Strzeboński 

 

6 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie