Las Witkowicki rośnie w oczach. Sadzą dęby i lipy (video)

Jak informuje magistrat, ruszył kolejny etap zalesiania Lasu Witkowickiego, który zostanie powiększony o dodatkowe 1,5 ha. 

Sadzenie 8 tys. drzewek w Lesie Witkowickim jest realizacją „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”. Program wyznacza zasady i warunki zwiększenia powierzchni lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, docelowo na poziomie nie mniejszym niż 8 proc. powierzchni gminy.

W ramach tego programu Zarząd Zieleni Miejskiej podjął następujące działania:

  • w 2018 r. – wnioskowano o wykup gruntów pod zalesienia m.in. w rejonie Lasu Witkowickiego; w ramach zalesień posadzono prawie 3 ha i blisko 13 tys. szt. sadzonek;
  • w 2019 r. – zlecono Biuru Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie wykonanie kolejnych szczegółowych planów zalesień dla blisko 44 ha gruntów; zlecenie wykonania operatu klasyfikacyjnego oraz wnioski do Wydziału Geodezji UMK o aktualizację użytków gruntowych w celu ujawnienia użytku „Ls” dla 36 szt. działek na łącznej powierzchni około 50 ha; zalesienie 23 ha gruntów poprzez posadzenie 120 tys. szt. sadzonek leśnych, koszt prac związanych z realizacją PPZL w 2019 r. wyniósł około 1,2 mln zł;
  • w 2020 r. – zlecenie wykonania operatu klasyfikacyjnego oraz wnioski do Wydziału Geodezji UMK o aktualizację użytków gruntowych w celu ujawnienia użytku „Ls” dla kolejnych 36 szt. na łącznej powierzchni około 30 ha; zalesienie 15 ha gruntów poprzez posadzenie 75 tys. szt. sadzonek leśnych, koszt prac związanych z realizacją PPZL w 2020 r. wyniósł około 1,1 mln zł;
  • w 2021 r. – w toku jest sadzenie 30 tys. szt. sadzonek na powierzchni około 6 ha, jesienią planowane jest zalesienie kolejnych około 4 ha (posadzić 20 tys. szt. sadzonek)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie