Latarnie przyciemnione, ale nie zgaszone? Kraków mógłby walczyć z fotosmogiem

Miejska radna Małgorzata Jantos napisała do prezydenta Jacka Majchrowskiego z propozycją rewitalizacji oświetlenia w Krakowie.

Przypomnijmy, że rok temu Zarząd Dróg Miasta Krakowa podjął decyzję o wyłączeniu oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych. Miejskie latarnie nie świeciły od północy do godziny 4 nad ranem. Dzięki temu rozwiązaniu miasto miało zaoszczędzić ok. 20 tys. zł dziennie.

Wbrew krytycznym głosom wyłączenie latarń miejskich nie wpłynęło na większą liczbę przestępstw. – Właściwie we wszystkich kategoriach zdarzeń, w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym, mamy ok. 50 proc. spadek – zapewniał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Teraz do sprawy wraca radna Małgorzata Jantos, która napisała interpelację do prezydenta.

„Do tej pory panowało przekonanie, że to latarnie uliczne są emitentem niepotrzebnego światła. Niemieccy naukowcy opublikowali wyniki swoich badań, które przeczą temu stwierdzeniu. Zaskakująco mały udział oświetlenia ulicznego w całkowitej emisji światła pokazuje, że polityka zrównoważonego rozwoju związana z oświetleniem zewnętrznym powinna uwzględniać wszystkie źródła światła, a nie skupiać się wyłącznie na oświetleniu ulicznym. Może Kraków powinien zbudować strategię na perspektywicznej rewitalizacji oświetlenia?” – pisze radna w interpelacji. 

Radna daje przykład niemieckiego miasta Fulda, które dołączyła do wspólnoty International Dark Sky Community. Jak czytamy na stronie IDA jej członkowie podejmują działania „na rzecz promowania odpowiedzialnego oświetlenia i zarządzania ciemnym niebem”. IDA stworzyła model, który pokazuje jak miasto powinno zarządzać oświetleniem, by nie dopuszczać do powstawania fotosmogu.

Jak wynika z badań na jasnej ulicy ludzie czują się bezpieczniej, dlatego miasta zrzeszone w IDA proponują m.in. właściwe ukierunkowanie i osłonięcie źródeł światła (jak podaje radna, 45 proc. światła z ulicznych latarni nie dociera do ulicy, a oświetla niebo), temperatury światła, czy w końcu jego natężenia. Wszystkie te działania mają prowadzić do tego, by jak najefektywniej zarządzać oświetleniem miasta, a zarazem w sposób zrównoważony.

(ko)

Najnowsze

Co w Krakowie