Lawina wniosków w programie 500 Plus

22 767 wniosków złożyli już mieszkańcy Krakowa w ramach programu „Rodzina 500+”. O świadczenie to w Gminie Miejskiej Kraków ubiega się ok. 38 tys. rodzin dla blisko 50 tys. dzieci.

Wnioski od mieszkańców są przyjmowane na bieżąco. Wg stanu na 14 kwietnia na godz. 13.00 złożono 22 767 wniosków, z czego 12 715 wpłynęło drogą elektroniczną, pozostałych 10 052 zostało złożonych w formie papierowej w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa, filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie i szkołach. Na pierwsze dziecko wpłynęło 6 885 wniosków.

Od wojewody małopolskiego na wdrożenie programu Gmina Miejska Kraków otrzymała 781 564,04 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone m. in. na koszty przystosowania i wyposażenia pomieszczeń, przygotowanie infrastruktury informatycznej, druki wniosków wraz z załącznikami i oświadczeniami, materiały biurowe, wynagrodzenia pracowników. Do realizacji zadania niezbędne jest zatrudnienie 60 osób, w tym stażystów z Grodzkiego Urzędu Pracy.

Planowany roczna kwota (w 2016 roku) na świadczenie wychowawcze wynosić będzie 229 591 836  zł w tym: 225 000 000 zł na wypłatę świadczeń i 4 591 837 zł koszty obsługi.

Weryfikacji będzie podlegało ok. 38 tys. wniosków, czasochłonność obsługi będzie porównywalna z procesem realizacji świadczeń rodzinnych. Nowe świadczenie będzie przyznane na okres 12 miesięcy, tylko za pierwszym razem na okres od kwietnia 2016 r. do września 2017 roku. Przed upływem tego terminu trzeba będzie złożyć nowy wniosek.

Miasto ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia.

(ip)

fot. Cia de Foto via Foter.com

Najnowsze

Co w Krakowie