Liderzy nauczania online o edukacji w czasie pandemii

Musisz przeczytać

25 lat temu rozpoczęła działalność jedna z pierwszych niepublicznych Uczelni Wyższych w Polsce – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości świętuje swój Jubileusz. 

Uczelnia mająca siedzibę przy al. Kijowskiej 14, w Krakowie obchodzi w tym roku 25 lecie – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie wpisana została 11.05.1995 r. do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 55 i na dzień dzisiejszy z sukcesem wyedukowała ponad
23 000 studentów na trzech prowadzonych kierunkach studiów informatyka, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. 

Czempioni edukacji zdalnej 

Co prawda COVID 19 zmusił władze Uczelni do przesunięcia hucznych obchodów jubileuszu na jesień, nie zatrzymało to jednak WSZiB by stanąć w szranki z innymi Uczelniami o tytuł lidera e-edukacji i wykorzystania tego okresu do przygotowywania swoich studentów na nową rzeczywistość. 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości przez kilka lat zajmowała czołowe lokaty w rankingach „Polityki”, „Wprost”, „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”. Także dzisiaj nie odstaje od czołówki największych Uczelni biznesowych w Polsce, ze względu na praktykowane nauczanie dualne czy wprowadzane innowacje technologiczne. Dają one studentom poczucie bezpieczeństwa i pewności o swoją przyszłość. 

Wiedza i kwalifikacje przekazywane przez nas są niezbędne do dzisiejszego uczestnictwa w rozwoju społecznym, tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach ale także dają umiejętność ich zastosowania w przyszłości. Od 25 lat największą troską wszystkich pracowników Uczelni jest przyszłość jej Absolwentów, w tym ich kariera zawodowa budowaniu, której ma służyć przekazanie konkretnych umiejętności zawodowych oraz społecznych – mówi Rektor WSZIB prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski.

Inicjatywa, zaangażowanie i kreatywność w warunkach pandemii 

Siłę Uczelni podkreślił tegoroczny covidowy kryzys, który zmusił placówki oświatowe do pracy on – line. Od 12 marca z dnia na dzień wszystkie zajęcia w WSZiB były przeprowadzone zdalnie, a już po kilku tygodniach pojawili się pierwsi absolwenci broniący swoich prac poprzez MS Teams. Pracownicy wdrożyli aplikację mobilną “mWSZIB”. Dzięki temu Uczelnia nie notuje żadnych uchybień w pracy dydaktycznej. 

Przestawienie się na edukację zdalną przyszło nam wyjątkowo łatwo. Uczelnia od 1999 r. posiada autorskie systemy informatyczne SUSZI i SAKE, umożliwiające studentom stały dostęp do wykładowców za pomocą wewnętrznych komunikatorów, planów zajęć, wyników egzaminów itp.
73% ankietowanych studentów oceniło dobrze lub bardzo dobrze prowadzone przez Uczelnię e-zajęcia.
Covid 19 stał się swoistym testem na to jak szybko będziemy mogli wesprzeć studentów w nowej rzeczywistości i myślę, że zaliczyliśmy go na piątkę – mówi Dziekan Wydziału Zarządzania, Finansów i Informatyki prof. WSZiB dr Bartosz Banduła.

Jubileuszowa Rekrutacja trwa! 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości jest otwarta, także na maturzystów nie mogących zgodnie z tradycją w pełni wykorzystać wiosennego okresu do odwiedzin swojej przyszłej Uczelni czy wzięcia udziału w wykładach otwartych. Podczas wakacji w ramach “Czwartkowych Trailerów z WSZIB” wykładowcy będą on-line prowadzić 20 min. spotkania mające przybliżyć niezdecydowanym maturzystom zagadnienia z trzech możliwych do wyboru kierunków studiów dostępnych w WSZIB informatyka, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. Wszystkie informacje na temat wydarzenia dostępne są na facebooku Uczelni @wszib. 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości umożliwia przyszłym studentom rekrutację on-line poprzez formularz dostępny na www.wszib.edu.pl. Następnie potencjalny student w dogodnym terminie donosi oryginały wymaganych dokumentów do siedziby Uczelni przy al. Kijowskiej 14, w Krakowie. Pytania związane z procesem rekrutacji można zadać telefonicznie (012) 635 68 05 lub poprzez mail rekrutacja@wszib.edu.pl

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca