Likwidacja miejsc postojowych: Są nowe wytyczne

Co dalej z likwidacją miejsc postojowych w centrum Krakowa? Kilka dni temu Stowarzyszenie Stare Podgórze spotkało się w tej sprawie z prezydentem Jackiem Majchrowskim. Podczas rozmowy padły wiążące deklaracje.

Najważniejsze fakty.

Prezydent Trzmiel złożył obietnicę przyjęcia przez ZIKiT minimalnej odległości 1.5 m dla pieszych w starej zabudowie miasta, jako obowiązującej w Strefie Płatnego Parkowania. To ważna informacja, bo wcześniejsze zalecenia (2 metry) zwiększyłyby liczbę likwidowanych miejsc postojowych.

Po drugie – padła konkretna liczba miejsc do zlikwidowania. Wcześniej podawano różne liczby. Raz mówiono, że do likwidacji pójdzie 700 miejsc, innym razem – 4000. Prezydent Trzmiel podczas spotkania poinformował, że zlikwidowanych ma zostać około 3000 miejsc parkingowych w całej strefie płatnego parkowania.

Poniżej pełna treść oświadczenia Stowarzyszenia Stare Podgórze wraz z ich komentarzem.

OŚWIADCZENIE: SPOTKANIE PREZYDENTA JACKA MAJCHROWSKIEGO ZE STOWARZYSZENIEM STARE PODGÓRZE / INICJATYWĄ RATUJMY KRAKÓW, 2 SIERPNIA 2017. PADŁY KONKRETNE DEKLARACJE!

NAJWAŻNIEJSZE: ze strony Prezydenta Trzmiela, padła obietnica przyjęcia przez ZIKiT minimalnej odległości 1.5 m dla pieszych w starej zabudowie miasta, jako obowiązującej w Strefie Płatnego Parkowania. Jest to informacja kluczowa – o tym niżej.

Ze strony Władz miasta, w spotkaniu brali udział: Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Tadeusz Trzmiel – I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Andrzej Mikołajewski – Dyrektor ZIKiT oraz Łukasz Franek – Zastępca Dyrektora ZIKiT ds. transportu.

Z naszej strony, w spotkaniu uczestniczyło 4 członków Stowarzyszenia Stare Podgórze: Dariusza Kolasa – wiceprezes stowarzyszenia, Paweł Szlachetka – wiceprezes stowarzyszenia, Mirosław Szczygieł – przewodniczący komisji rewizyjnej oraz Zdzisław Kramarz – architekt, członek stowarzyszenia, a także w charakterze obserwatora Józef Jałocha – Radny Miasta Krakowa.

PORUSZALIŚMY DWA GŁÓWNE TEMATY DOTYCZĄCE:

  • Likwidacji miejsc parkingowych w Krakowie i tzw. „Mobilnego Krakowa” oraz komunikacji samochodowej w Krakowie
  • Zmian w organizacji ruchu w Starym Podgórzu

Jeżeli chodzi o LIKWIDACJĘ MIEJSC PARKINGOWYCH w Krakowie:

  • Ze strony Prezydenta Trzmiela PADŁA OBIETNICA przyjęcia przez ZIKIT MINIMALNEJ ODLEGŁOŚCI 1.5 M DLA PIESZYCH, jako obowiązującej w Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie
  • Prezydent Trzmiel poinformował, że według obecnych zamierzeń „Mobilnego Krakowa” ma zostać zlikwidowanych 3.000 (!) miejsc parkingowych w całej strefie płatnego parkowania.
  • Poinformowaliśmy urzędników o KWESTII KLUCZOWEJ, która jest najnowszą wiadomością w sprawie: planach Ministerstwa Rozwoju w zakresie zmiany w przepisach dotyczących znakowania miejsc w Strefie Płatnego Parkowania. Planowane jest zniesienie obowiązku znakowania poziomego, co spowodowałoby zdecydowany wzrost możliwości parkowania w każdym mieście i oznaczałoby, że proces znakowania i likwidacji miejsc straciłby sens.

Zaproponowaliśmy także rozwiązanie ogólnomiejskie dotyczące tzw. bus pasów, tzn. wprowadzenie obowiązywania bus pasów na terenie Krakowa w określonych godzinach szczytu. Z naszej strony padła propozycja obowiązywania w godzinach 6-10 i 14-19, a poza wyznaczonymi godzinami ruch samochodów osobowych po bus pasach zostałby dopuszczony.

Jeżeli chodzi o ULICĘ KALWARYJSKĄ:

  • Prezydent Jacek Majchrowski Majchrowski ze zdziwieniem przyjął informację o nierozwiązanym problemie ul. Kalwaryjskiej i Starego Podgórza, który trwa od roku, a wynika z decyzji nr 10913 z dnia 14.07.2016 roku, wydanej przez ZIKiT.
  • Prezydent Tadeusz Trzmiel ZADEKLAROWAŁ POWRÓT DO ANEKSU NR 3 (zatwierdzonego 19.06.2017 roku, przez Łukasza Franka – Zastępcę Dyrektora ZIKiT ds. transportu, który miał zostać wprowadzony do 30.06.2017 roku), zakładającego zwiększenie liczby miejsc postojowych na Kalwaryjskiej i usunięcie części separatorów, bez zbędnej zwłoki i oczekiwania na rozstrzygnięcie przetargu na oznakowanie strefy płatnego parkowania. Prezydent Jacek Majchrowski zadeklarował podjęcie tematu w celu rozwiązania problemu w terminie 2-3 tygodni.

Zaproponowaliśmy także rozwiązanie, do którego Prezydent Majchrowski odniósł się z zainteresowaniem, tzn. wprowadzenia pierwszej godziny bezpłatnego parkowania na parkingu Stare Podgórze, który obecnie wykorzystywany jest w niewielkim stopniu.

Ten punkt dotyczy ograniczenia przez ZIKiT możliwości parkowania i związanego z tym spadku liczby Klientów i utrudnieniach w realizacji dostaw. Rozwiązanie czasowego bezpłatnego parkowania na miejskim parkingu, który został wybudowany z naszych podatków, wzorem czasowego bezpłatnego parkingu w galeriach handlowych, jest inicjatywą ze strony przedsiębiorców, którzy najbardziej boleśnie odczuli zmiany na Kalwaryjskiej. Ułatwiłoby to rodzimym kupcom odbudowanie handlu w Starym Podgórzu, podupadłego wskutek m.in. reorganizacji ruchu przez ZIKiT w lipcu ubiegłego roku.

Prezydent Jacek Majchrowski zadeklarował, że decyzje w sprawie powyższych problemów zapadną szybko: „Dajmy sobie na to 2-3 tygodnie” – stwierdził.

Spotkanie odbyło się dzięki staraniom Forum Ochrony Przestrzeni, za co bardzo dziękujemy.

NASZ KOMENTARZ:

Obietnica, która padła z ust Prezydenta Trzmiela (1.5 metra) jest KLUCZOWA, pozwoli na zmniejszenie liczby likwidowanych miejsc postojowych, jest to zgodne z kodeksem drogowym, a da nam wszystkim możliwość przejścia tam, gdzie na chodniku zostawało często nawet poniżej metra dla pieszych, a co wykazano podczas kontroli przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki w 2015 roku.

Aby dodatkowo zwiększyć przestrzeń dla pieszych od miesięcy postulujemy przesunięcie tzw. pasów postojowych w strefie bliżej osi jezdni, tam, gdzie jest to możliwe, a pozwala na to szerokość jezdni. Niestety w kwietniu tego roku kilku aktywistów miejskich uznało, że obecna szerokość pasów postojowych w strefie płatnego parkowania jest niezgodna z prawem. Wprowadzenie pasów postojowych o szerokości 2,5m, a nie tak, jak jest do tej pory 2m, spowodowałoby nieodwracalne skutki w zakresie miejsc postojowych, jeszcze większą ich likwidację.

Jak dotąd, ze względu na fakt, że ZIKiT nie ujawnił zakresu zmian w strefie, nie wiemy jaką szerokość będą miały pasy postojowe. Z tego względu zwróciliśmy się o interpretację do Ministerstwa Transportu i Budownictwa, która potwierdziła obecnie stosowaną w całym kraju szerokość pasów postojowych – min. 2m. Dodatkowo potwierdzeniem zgodności z prawem stosowania pasów postojowych w strefie o szerokości 2m jest to, że w zaleceniach pokontrolnych Wojewody, który zbadał projekt organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania w Krakowie z 04.03.2016 roku, nie wykazano, że szerokość pasów postojowych – 2m jest niezgodna z prawem, a weryfikowane były kompleksowo zmiany związane z koniecznością stosowania znaków poziomych od 2013 roku.

Jednocześnie, warto zapoznać się z tym, jak problem jest rozwiązywany na terenie innych miast. Przykładowo – władze Szczecina posunęły się jeszcze dalej i uznały, że nie ma obowiązku stosowania w całej strefie płatnego parkowania znaków poziomych.

Mówiąc wprost, należy więc zastanowić się, czy cała afera ze znakowaniem pasów i stanowisk postojowych oraz likwidacją możliwości parkowania, za kilka miesięcy stanie się tylko złym snem.

(wm)

Zobacz także