Limity gości na ślubach w Urzędzie Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie wprowadza limity osób, które mogą uczestniczyć w ślubach. USC wprowadza także ograniczenia w obsłudze petentów. To skutek rosnącej liczby zakażeń koronawirusem.

Limity osób uczestniczących w uroczystościach zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie
Sala ślubów przy ul. Lubelskiej 27 – 25 osób
Sala ślubów os. Zgody 2 – 10 osób
Sala ślubów przy ul. Wadowickiej 8W – 5 osób
Limit osób może być zwiększony o osoby zaszczepione dwoma dawkami przeciwko Covid-19, na dowód czego będziemy prosić o okazanie stosownego zaświadczenia.
Sale ślubów: w Willi Decjusza i w Dworku Białoprądnickim – wypowiada się gestor miejsca.
Uczestnicy uroczystości proszeni są o zasłanianie ust i nosa.
Obowiązek ten nie dotyczy pary młodej.

Obecnie z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną nie ma możliwości osobistego załatwienia sprawy związanej z administracyjną zmianą imienia lub/i nazwiska, sprostowaniem lub uzupełnieniem aktu stanu cywilnego, wpisem zagranicznego aktu stanu cywilnego.

Urząd prowadzi obsługę w następujący sposób

  • elektronicznie przez platformę e-PUAP (dla osób posiadających profil zaufany),
  • za pośrednictwem poczty na adres Urząd Stanu Cywilnego: ul. Lubelska 27, 30-003 Kraków,
  • poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu Miasta Krakowa np. przy ul. Lubelskiej 27, na os. Zgody 2 i ul. Wadowickiej 8W.

Zgłoszenie urodzenia dziecka odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Zgłoszenie zgonu odbywa się osobiście bez wcześniejszego umówienia wizyty. Zgon można zarejestrować przy ul. Lubelskiej 29 lub os. Zgody 2 lub ul. Wadowickiej 8W, w poniedziałki od godziny 7.40 do godziny 18.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.40 do 15.30.

W sprawie odpisów z aktów stanu cywilnego, zaświadczeń, dokumentów do ślubu kościelnego lub cywilnego oraz spraw związanych z uznaniem ojcostwa dziecka (można też złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa przed narodzeniem się dziecka) oświadczeń np. o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego należy umówić się na wizytę np. za pośrednictwem systemu rezerwacji wizyt, czynnego całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Umówienie wizyty pozwala szybko i komfortowo załatwić sprawy w urzędzie. Bez kolejek i z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Rejestracja (wpisy) zagranicznych dokumentów stanu cywilnego odbywa się drogą pocztową lub poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu Miasta Krakowa, np.: przy ul. Lubelskiej 27, os. Zgody 2, ul. Wadowickiej 8W.

Dodatkowe informacje o realizacji spraw w USC można znaleźć tutaj.

Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. Podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego obowiązują wszystkie wytyczne sanitarne.

  • Ogólna infolinia telefoniczna: 12 616 55 12, 12 616 55 13 
  • Infolinia mailowa: sc.umk@um.krakow.pl

Przypominamy, że przydatne informacje dla obcokrajowców przebywających w Krakowie dostępne są na stronie Otwarty Kraków w językach: angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Najnowsze

Co w Krakowie