W lipcu w Krakowie sesja UNESCO. Największe wydarzenie na szczeblu rządowym

Już wkrótce nasze miasto stanie się centrum globalnej debaty o stanie zachowania i przyszłości światowego dziedzictwa, głosowań o nowych wpisach na światową listę dziedzictwa kultury i natury. W dniach 2–12 lipca w Krakowie odbędzie się 41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Obrady przedstawicieli 21 państw wchodzących w skład tego międzyrządowego gremium, skupiają na sobie uwagę całego świata i będą komentowane przez media ze wszystkich kontynentów. Prowadzić je będzie krakowianin, prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury i przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Jako obserwatorzy w sesji wezmą udział delegacje pozostałych 193 państw – sygnatariuszy Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.

– To największe wydarzenie w tym roku na szczeblu rządowym, a zarazem największe, jakie organizuje Krakowskie Biuro Festiwalowe i Centrum Kongresowe ICE Kraków. Przedsięwzięcie to bardzo silnie odbije się na branży turystycznej; delegaci zobaczą Kraków, wpisany na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

UNESCO to wyspecjalizowana agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię. W historii UNESCO Kraków jest miastem wyjątkowym.

W 1978 roku został wpisany na tzw. Pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, jako jedno z pierwszych dwunastu miejsc na świecie, obok kopalni soli w Wieliczce, katedry w Akwizgranie (Niemcy), kościołów wykutych w skale w Lalibeli (Etiopia), Parku Narodowego Nahanni (Kanada), Parku Narodowego Yellowstone (Stany Zjednoczone), Quito (Ekwador) i wysp Galápagos (Ekwador).

W ubiegłym roku w Stambule zapadła decyzja (ze względu na przerwanie obrad, potwierdzona następnie w Paryżu), że Kraków będzie miastem-gospodarzem 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. „Kraków to piękne miasto dziedzictwa, wypełnionego kreatywnością. Kolejne pokolenia nadbudowują kolejne warstwy kultury, z szacunkiem spoglądając na perły architektury średniowiecznej, renesansowej i barokowej, powstającej w mieście na przecięciu kultury, dawnej stolicy państwa Jagiellonów. To nie tylko prastary ośrodek kultury europejskiej z bezcenną tkanką historycznego centrum i jedno najchętniej odwiedzanych dzisiaj przez turystów miejsc w Polsce, ale miasto zorientowane na przyszłość, Festiwalowe Miasto Świata IFEA, Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie literatury, ważny ośrodek akademicki, centrum przemysłów książki i przemysłów spotkań, miasto z dynamicznie rozwijającym się sektorem usług biznesowych, jedno z ważniejszych takich ośrodków w Środkowej Europie”.

Organizatorami sesji jest rząd RP, a w jego imieniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Komitet ds. UNESCO, Narodowy Instytut Dziedzictwa. Współorganizatorami są: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Międzynarodowe Centrum Kultury, Centrum Kongresowe ICE Kraków. Partnerami Kongresu są liczne instytucje kultury Krakowa, m.in. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu.

To właśnie w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędą się najważniejsze wydarzenia Sesji. Obiekt jest w stanie gościć największe światowe imprezy – także pod względem dostosowania budynku do wymogów i standardów obsługi, o czym świadczą liczne nagrody branżowe i referencje od klientów. Będzie to jak dotąd najdłuższy i największy kongres odbywający się w tym obiekcie. Łącznie odbędzie się tam 35 wydarzeń i kilkadziesiąt godzin obrad delegacji krajowych i poszczególnych sekcji UNESCO. Sala audytoryjna zostanie przekształcona w salę plenarną, z biurkami do pracy dla blisko 400 delegatów, członków komitetu wykonawczego oraz prezydium. Obiekt, testowany podczas tak prestiżowych kongresów, jak UEFA, FIFA, MKOL, ale i kongresów stowarzyszeniowych, wymagających podwyższonych standardów bezpieczeństwa, spełnia kryteria dostępności dla liczby blisko 3000 gości jednocześnie. Za organizację sesji odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa, Krakowskie Biuro Festiwalowe, a także konsorcjum firm, które zostało wyłonione w postępowaniu przetargowym, czyli firma Berm i Centrum Targowo-Kongresowe z Warszawy.

Uroczyste otwarcie z udziałem Dyrektor Generalnej UNESCO Iriny Bokovej, przedstawicieli polskiego rządu i władz miasta odbędzie się 2 lipca na Wawelu. Kongresowi towarzyszyć będą liczne wydarzenia kulturalne skierowane zarówno do mieszkańców, jak i gości przebywających w mieście.

Sesji będą towarzyszyły również wydarzenia specjalne:

  • Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa (30 czerwca–6 lipca) w Pałacu Krzysztofory – umożliwi zapoznanie się z systemem światowego dziedzictwa i monitoringiem kontrolnym. Tematy forum to aktualne, problemy, z którymi borykają się miejsca z listy UNESCO;
  • Forum Społeczeństwa Obywatelskiego (1 lipca);
  • Forum Młodych (25 czerwca–1 lipca) – gromadzi młodzież z różnych państw zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kultury na świecie.

(wm, krakow.pl)

Najnowsze

Co w Krakowie