Małopolska promuje się na pielgrzymkach. „To takie dziedzictwo o kilkusetletniej tradycji”

Dyskusję o „kupowaniu usług promocyjnych” na pielgrzymkach wywołały informacje o milionach wydanych na takie wydarzenia jak Europejski Kongres Sportu i Turystyki czy Forum w Krynicy. Ale większy spór rozgorzał wokół znacznie mniejszych kwot na promocję województwa małopolskiego na pielgrzymkach.

Sprawę dofinansowania pielgrzymek poruszył na poniedziałkowej sesji sejmiku małopolskiego radny Krzysztof Nowak z klubu Platforma, Nowoczesna-Koalicja Obywatelska. – Jako samorząd kupujemy usługi promocyjne na pielgrzymkach, przekazujemy od 20 do 40 tysięcy złotych na parafię – stwierdził radny Nowak. Jego zdanie to jawne finansowanie instytucji kościelnych.

Pielgrzymki były przez nas wspierane, są i będą wspierane. Pana wystąpienia tego nie zmienią – odpowiedział marszałek małopolski Witold Kozłowski, który przypomniał, że patronem Małopolski jest św. Jan Paweł II. – Pielgrzymka odbywa się w trudnych warunkach. Musiałbym nie mieć serca, by nie wspierać pielgrzymów – dodał marszałek Kozłowski.

Radny Nowak miał zastrzeżenia także do tego, w jaki sposób są rozdzielane pieniądze na promocję województwa na pielgrzymkach. – To nie są transparentne konkursy, pieniądze przyznawane są na wniosek parafii – mówił Krzysztof Nowak. Marszałek nie zgodził się z tym zarzutami. – Cała dokumentacja kupowanych przez nas usług jest dostępna, podlega kontroli. Mówienie o uchybieniach jest nieodpowiedzialne. Proszę przedstawiać zarzuty po kontroli i protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej – ripostował Witold Kozłowski. Krzysztof Nowak oznajmił, że sprawą zajmie się kiedyś Komisja Rewizyjna.

Promocji na pielgrzymkach bronił też radny Prawa i Sprawiedliwości Rafał Stuglik. – Wszystko jest jasne i nie ma co wracać do tej sprawy. Zarzuty o braku transparentności nie wytrzymują krytyki – przekonywał. – Mamy chronić nasze dziedzictwo kulturowe, także niematerialne. Pielgrzymki to takie dziedzictwo o kilkusetletniej tradycji – powiedział radny Stuglik i zarzucał radnego Nowakowi, że „podważa całą naszą religijną spuściznę”.

Radni chcieli też wiedzieć, ile województwo wydało na I Europejski Kongres Sportu i Turystyki oraz Forum w Krynicy. Pierwsze wydarzenie kosztowało budżet województwa blisko 1,5 mln złotych, drugie – 1,76 mln złotych. Marszałek Kozłowski tłumaczył, że obie imprezy przyniosły województwu promocję, która kosztowałaby region znacznie więcej, gdyby trzeba było kupić miejsce w gazetach, Internecie i telewizji. Podkreślał też, że pieniądze wydane przez województwo zostały w regionie, bo dostali je przedsiębiorcy zaangażowani przy organizacji obu imprez.

(GS)

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie