Małopolska zrywa współpracę z Obwodem Swierdłowskim w Rosji

Na czwartkowej sesji Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o zakończeniu współpracy z Obwodem Swierdłowskim w Rosji. Radni przyjęli także deklarację solidarności z partnerskim Obwodem Lwowskim na Ukrainie.

„Wyraża się wolę zakończenia współpracy z Obwodem Swierdłowskim położonym w Federacji Rosyjskiej” – to jednozdaniowa uchwała zainicjowana przez Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Sejmiku Województwa Małopolskiego. Nieco dłuższe jest uzasadnienie do tej uchwały. „W dniu 24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska, na rozkaz prezydenta Władimira Putina, dokonała zbrojnego ataku na niepodległą Ukrainę w celu zniszczenia państwa i narodu ukraińskiego, godząc w podstawy współczesnego ładu międzynarodowego i pokoju w Europie i na świecie. W wyniku rosyjskiej agresji giną na Ukrainie obrońcy jej niepodległości – żołnierze, a także ludność cywilna – w tym kobiety i dzieci. Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża poparcie oraz solidarność z narodem ukraińskim, czemu dał wyraz w deklaracji z dnia 28 lutego 2022 roku. Uchwałą tą wyrażamy również solidarność z naszym partnerem Obwodem Lwowskim. W tym stanie rzeczy podjęcie tej uchwały jest zasadne” – tak radni Koalicji Obywatelskiej uzasadniają konieczność zerwania stosunków z Obwodem Swierdłowskim w Rosji.

Projekt deklaracji solidarności z partnerskim Obwodem Lwowskim na Ukrainie przygotował przewodniczący sejmiku Jan Tadeusz Duda (PiS). „Wieloletnia współpraca z partnerskim Obwodem Lwowskim, upoważnia Sejmik Województwa Małopolskiego do jednoznacznego potępienia agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę oraz wyrażenia wsparcia i solidarności z jego mieszkańcami w trudnym momencie walki o zachowanie suwerenności i integralności swojego państwa. Wyrażamy solidarność z naszymi wschodnimi sąsiadami i zapewniamy o gotowości pomocy w ramach naszych uprawnień i możliwości. Chylimy czoła przed bohaterami broniącymi swojej Ojczyzny, podziwiając ich męstwo oraz nadzwyczajne poświęcenie. Jednocześnie pragniemy podkreślić wspólne wartości jakie przyświecają naszym regionom, w tym dbałość o: wolność, równość i sprawiedliwość oraz prawo do samostanowienia” – czytamy w deklaracji, którą zaakceptowali radni sejmiku.

Uchwała i deklaracja zostały przyjęte na sesji sejmiku w czwartek, 10 marca 2022 roku.

(GEG)

Najnowsze

Co w Krakowie