Małopolski sejmik zdecydował o losie kominków w Krakowie

Fot. Wikipedia

Zakaz palenia drewnem w kominkach w Krakowie zostanie utrzymany. Małopolski sejmik odrzucił petycję cechu zdunów, który domagał się dopuszczenia do palenia drewnem w kominkach.

Autor petycji – Jacek Ręka z cechu zdunów przekonywał, że nie ma nigdzie dowodów, iż to zakaz palenia drewnem przyczynił się do poprawy jakości powietrza. Według niego wprowadzenie zakazu palenia drewnem było bezzasadne, a decyzje opierały się na błędnych założeniach.

Tak naprawdę chodzi o unieważnienie części uchwały antysmogowej dla Krakowa. To niemożliwe. Nie możemy się na to zgodzić – stwierdził wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz. – Uchwała została przyjęta przy zgodzie mieszkańców Krakowa. Nasze działania były zgodne z prawem, co potwierdziły wyroki sądów administracyjnych – dodał wicemarszałek. I poinformował, że śladem Krakowa idą inne samorządy, więc sejmik będzie podejmował uchwały o kolejnych zakazach. W tym roku będą to uchwały dla Tarnowa, Oświęcimia, Skawiny i Rabki.

Pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza Paweł Ścigalski powiedział, że miasto podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące zakazu stosowania paliw stałych do celów grzewczych. Andrzej Guła z Krakowskiego Alarmu Smogowego zwracał uwagę, że wprawdzie w Krakowie poprawiła się jakość powietrza po wprowadzeniu w życie uchwały antysmogowej, ale nadal przekraczane są normy zanieczyszczeń, więc nie można wprowadzać dodatkowych źródeł zanieczyszczeń.

Sejmik odrzucił petycję, w której cech zdunów domagał się uchylenia zakazu palenia drewnem w Krakowie. Trzeba też pamiętać, że w uchwale antysmogowej dla Małopolski jest zapis o zakazie czasowego palenia w kominkach w dniach największych zanieczyszczeń powietrza.

(GS)

Zobacz także