Mamy nowych doktorów habilitowanych (ZDJĘCIA)

Wyjątkowa uroczystość na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rektor UJ  prof. Jacek Popiel przewodniczył uroczystym promocjom habilitacyjnym uczonych w dyscyplinach: nauki prawne, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz ekonomia i finanse, które odbyły się we wtorek 28 maja w auli Collegium Maius UJ. Ośmioro pracowników naukowych wysłuchało laudacji, po czym odebrało dyplomy. To już tradycja, że ślubowanie składane jest w języku łacińskim.

fot. Anna Wojnar/UJ

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne otrzymali:

dr hab. Ewa Laskowska-Litak – laudator – prof. dr hab. Ryszard Markiewicz,
dr hab. Karol Siemaszko – laudator – prof. dr hab. Dorota Malec,
dr hab. Ilona Przybojewska – laudator – dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ.

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości otrzymali:

dr hab. Monika Jedynak – laudator – prof. dr hab. Wojciech Czakon,
dr hab. Magdalena Jaworek – laudator – prof. dr hab. Wojciech Czakon,
dr hab. Roman Lewandowski – laudator – prof. dr hab. Wojciech Czakon.

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach otrzymała:

dr hab. Monika Krakowska – laudator – prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk.

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse otrzymała:

dr hab. Zofia Łapniewska – laudator – prof. dr hab. Marta Gancarczyk.

Galaretka wieprzowa – tradycja i nowoczesność na polskim stole

Najnowsze

Co w Krakowie