Marszałek małopolski covidową dziurę w budżecie województwa załata obligacjami

Sejmik Województwa Małopolskiego

Obligacje o wartości do 70 mln złotych zamierza wyemitować samorząd województwa małopolskiego. W ten sposób władze naszego regionu chcą załatać dziurę budżetową powstałą w wyniku epidemii koronawirusa. Zaciągnięte teraz zobowiązania będą spłacane do roku 2034.

„W związku z potrzebą pozyskania przez Województwo Małopolskie środków na sfinansowanie planowanego w 2020 r. deficytu budżetu Województwa Małopolskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2020, Sejmik Województwa Małopolskiego postanawia o pozyskaniu środków w wysokości do 70 000 000 PLN poprzez emisję obligacji wojewódzkich. Obligacje będą emitowane w związku z ubytkiem w dochodach Województwa, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, którą sejmik przyjmie w poniedziałek, 28 września.

Obligacje zostaną wyemitowane w 7 seriach, każda o wartości do 10 mln złotych. Poszczególne serie będą wykupywane co roku – począwszy od 2027 roku. Ostatnia seria zostanie wykupiona w roku 2034.

(GEG)

Zobacz także