Maturzysto, nie mamy dobrych wiadomości – obowiązkowa matematyka zostaje!

Ministerstwo Edukacji Narodowej odrzuca propozycję Najwyższej Izby Kontroli. – Postulowane przez NIK „zawieszenie” obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki byłoby powtórką fatalnej decyzji podjętej w 1982 roku – informuje resort.

Dobrym rozwiązaniem na słabe wyniki uczniów ma być zawieszenie obowiązkowego dla wszystkich egzaminu maturalnego z matematyki – to pomysł NIK. Wszystko do czasu, aż poprawi się skuteczność nauczania tego przedmiotu w szkołach.

Fatalne wyniki

O słabej jakości edukacji z matematyki świadczą osiągane przez uczniów niskie wyniki. Z raportu NIK wynika, że w latach 2015 – 2017 średnio co szósty nie zdał matury z matematyki, a 42 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych miała na świadectwach tylko ocenę dopuszczającą. Przyczyną według NIK jest wadliwy proces nauczania. – Nie dzieli się klas na grupy pod względem umiejętności i wiedzy oraz nie dostosowuje się zadań i tempa pracy na lekcji do możliwości uczniów – zaznacza.

Dodatkowym argumentem dla Izby są także inne wskaźniki, np. liczba uczniów powtarzających klasę. Wśród nich w latach 2015 – 2017 w szkołach ponadgimnazjalnych  61 proc. otrzymało ocenę niedostateczną z matematyki, a w gimnazjach i szkołach podstawowych – 70 proc.

Trzeba „zawiesić” obowiązkową maturę z matematyki

– Badania międzynarodowe potwierdzają tezę, że edukacja matematyczna jest jednym z czynników podnoszenia konkurencyjności państw. Biegłość matematyczna sprzyja innowacyjności i wzrostowi produktywności. Podniesienie wskaźnika wyników z testów PISA (Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) w obszarze matematyki i nauk ścisłych o 100 pkt przekłada się na roczny wzrost PKB rzędu ok. 1,7 proc. – informuje NIK.

Izby powołuje się również na doświadczenie innych krajów, w których nie wprowadzono obligatoryjnego egzaminu z matematyki, a plasują się one wysoko w badaniach międzynarodowych obejmujących przedmioty ścisłe (np. Finlandia). NIK nie zauważa też bezpośredniego związku między obowiązkowym dla wszystkich uczniów egzaminem maturalnym z matematyki, a miejscem danego państwa w rankingu innowacyjności gospodarki.

Odpowiedź MEN

– Matematyka nadal będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, tak jak w większości krajów europejskich. Postulowane przez NIK „zawieszenie” obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki byłoby powtórką fatalnej decyzji podjętej w 1982 r., bez żadnego uzasadnienia naukowego – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Według MEN wyłączenie, choćby czasowe, matematyki z części obowiązkowej egzaminu maturalnego zniszczyłoby obiektywne i porównywalne w skali kraju narzędzie rekrutacyjne polskich szkół wyższych. – O obecny kształt tego narzędzia, z obowiązkowym egzaminem z matematyki, polskie środowisko akademickie, zarówno przedstawiciele nauk ścisłych, jak i humanistycznych, zabiegało przez wiele lat – zaznacza resort.

Według MEN obiektywne i renomowane porównania międzynarodowe pokazują, że poziom kształcenia matematycznego w polskich szkołach jest na dobrym poziomie. Nie istnieją też żadne naukowo zweryfikowane przesłanki do natychmiastowego wprowadzania programów naprawczych w zakresie nauczania matematyki. – Warto zauważyć, że nawet ekspert opracowujący na zamówienie NIK opinię o nauczaniu matematyki w Polsce, stoi na stanowisku, że obowiązkowa matura z matematyki powinna zostać zachowana. Należy podkreślić, że postulowana przez NIK zmiana zawiera wewnętrzną sprzeczność. NIK wysnuwa wnioski o skuteczności na podstawie przede wszystkim wyników matury z matematyki, której „zawieszenie” Izba proponuje – zaznacza MEN.

Iwona Tyczka

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie