Mętna i skażona bakteriami woda pod Krakowem. Nie wolno jej pić

Woda z wodociągu publicznego Pałecznica jest nieprzydatna do spożycia. Inspekcja sanitarna wydała ostrzeżenie w tej sprawie. Woda jest mętna i skażona bakteriami. Nie można jej pić. Może być używana tylko do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, podlewanie kwiatów, działania naprawcze i działania przeciwpożarowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał komunikat o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Pałecznica. To wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości gminy Pałecznica: Bolów, część miejscowości Czuszów, Ibramowice, Łaszów, część miejscowości Nadzów, Niezwojowice, Pałecznica, Pamięcice, Pieczonogi, Solcza, Winiary. Z wody zakupionej z tego wodociągu korzystają także: Szczytniki, Szczytniki Kolonia, Makocice, Gniazdowice, Kadzice, Ostrów, część Klimontowa, Teresin, część Opatkowic, Posiłów.

25 maja 2021 r. pobrano próbkę wody ze stałego punktu zgodności dla wodociągu publicznego Pałecznica, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Próbkę wody pobrano z ujęcia przy ul. Małopolskiej w Pałecznicy.
W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenia badanych parametrów tj.:
– stwierdzono przekroczenie wartości mętności w ilości 3,4 NTU,
– stwierdzono przekroczenie liczby bakterii grupy coli w ilości powyżej 80 jtk/100 ml,
– stwierdzono przekroczenie liczby enetrokoków kałowych w ilości 10 jtk/100 ml,
– stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 stopni C po 68±4 h w ilości 490 jtk w 1 ml (sprawozdanie z badań nr LW/1216/N/2021 z dnia 28.05.2021 r.).

Woda z przedmiotowego wodociągu może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, podlewanie kwiatów, działania naprawcze i działania p/pożarowe.

Administrator wodociągu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody z przedmiotowego wodociągu o braku przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia przekroczonego parametru wody z ujęcia wodociągu publicznego Proszowice do wartości określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

(red)

 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie