Miasto dopłaci do zakupu ekologicznych taksówek. Nawet 30 tysięcy złotych do samochodu z napędem elektrycznym

Krakowscy taksówkarze będą mogli otrzymać dofinansowanie do zakupu ekologicznych samochodów. Program dopłat w najbliższym czasie trafi do konsultacji społecznych, potem uchwali go Rada Miasta. Maksymalna dotacja – przy zakupie samochodu z napędem elektrycznym – wyniesie 30 tys. złotych.

Założenia nowego programu przedstawiono radnym z Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa. Na jego realizację zarezerwowano w tegorocznym budżecie miasta 2 mln złotych. Konsultacje pilotażowego programu ograniczenia emisji komunikacyjnej będą się odbywać od 13 marca do 3 kwietnia 2020 roku. Otwarte spotkanie planowane jest na 18 marca, dyżur ekspercki – na 25 marca. Wnioski,uwagi i propozycje można zgłaszać przez internet, listownie lub osobiście (w urzędzie lub na spotkaniu konsultacyjnym).

O dofinansowanie starać się będą mogli przedsiębiorcy, którzy od minimum roku posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, udzieloną na obszar gminy miejskiej Kraków. Kolejny warunek -muszą być właścicielami lub współwłaścicielami od co najmniej 1 października 2019 r. samochodu osobowego – taksówki, zarejestrowanego w Krakowie, którego data pierwszej rejestracji jest wcześniejsza niż 1 stycznia 2008 r., sprawnego technicznie (jeżdżącego), posiadającego aktualne badania techniczne. Ostatni wymóg, to konieczność demontażu wymienianego samochodu.

Wysokość dotacji wynosić będzie do 25 proc. ceny brutto pojazdu, lecz nie więcej niż: 30 tys. zł brutto dla samochodów osobowych z napędem elektrycznym, 20 tys. zł brutto dla samochodów osobowych zasilanych sprężonym lub skroplonym gazem ziemnym oraz 20 tys. brutto dla samochodów z napędem hybrydowym.

Jak podaje Urząd Miasta, średni wiek taksówek w Krakowie to 13 lat. Po mieście jeździ 4191 licencjonowanych taksówek, z czego 2400 nie spełnia norm ekologicznych.

GS

Najnowsze

Co w Krakowie