Miasto pomoże niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom

fot. materiały prasowe

Magistrat wesprze krakowskie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa będą mogły korzystać z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień na podstawie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Od 2 listopada Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie/wydanie kart. Kraków jest prekursorem w realizacji tego typu programu.

– Została przyjęta uchwała, która daje możliwość nieodpłatnego przejazdu komunikacją miejską, dla wszystkich członków rodzin, w których są niepełnosprawne dzieci albo jedno niepełnosprawne dziecko. To dotyczy mamy, taty, ale także rodzeństwa. Jest to związane z realizacją programu wsparcia rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem – programu, którego realizację zaplanowaliśmy z początkiem listopada – powiedział Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom prezydent Krakowa przygotował dla tych rodzin nowy program – Kraków dla Rodziny „N”. Beneficjenci programu otrzymywać będą Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem upoważnia przede wszystkim do:

100% ulgi w korzystaniu z Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Miejskie teatry, muzea baseny oraz Zarząd Fundacji „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie” wprowadzą co najmniej 50-procentowe zniżki w opłatach za bilety wstępu. Rodziny będą mogły także korzystać z katalogu oferty prywatnych podmiotów.

Do korzystania z Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem uprawnione są rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymują:

 • niepełnosprawne dziecko do ukończenia 25. roku życia, posiadające odpowiednio aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,
 • uprawnione dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach,
 • opiekunowie placówek.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wydawana jest lub termin jej ważności jest przedłużany bezpłatnie, po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku, na okres obowiązywania posiadanego przez niepełnosprawne dziecko orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat.

Urząd Miasta Krakowa przyjmuje wnioski o Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w następujących lokalizacjach:

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa:

 1. ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków,
 2. os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Dodatkowe lokalizacje:   

czynne wyłącznie w miesiącach listopad 2017 r. – styczeń 2018 r.:

 1. ul. Wielicka 28a, 30-551 Kraków,
 2. G. H. „Bronowice”, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków,
 3. G.H. „Serenada”, al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 39,
 4. ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków (filia MOPS),
 5. ul. Rzeźnicza 2, 31-540 Kraków (filia MOPS),
 6. ul. Praska 52, 30-322 Kraków (filia MOPS).

(wm, krakow.pl)

fot. materiały prasowe

Zobacz także