Miasto przekaże 5 mln złotych na remonty zabytków, głównie kamienic [lista]

41 zabytkowych budynków znalazło się na liście dotacji, które miasto przekaże ich właścicielom na prowadzenie remontów. Na prace konserwatorskie, restauratorskie i inne roboty budowlane rozdzielono 5 mln złotych. Dofinansowanie trafi przede wszystkim do właścicieli kamienic.

Na dofinansowywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach zarezerwowano w budżecie miasta 5 mln zł. Komisja powołana przez prezydenta rozdzieliła te pieniądze na 41 obiektów: w tym 18 wpisanych do rejestru zabytków i 23 znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków. Listę musi jeszcze zatwierdzić Rada Miasta.

W przypadku 10 zabytków planowane na 2021 rok prace stanowią kontynuację wcześniej podejmowanych działań. Do obiektów tych zaliczyć należy: willę podmiejską przy ul. Tynieckiej 106, budynek przy ul. Zyblikiewicza 5, willę przy ul. Chłopickiego 5, zabudowania Klasztoru Sióstr Klarysek przy ul. Grodzkiej, kamienicę przy ul. Siennej 5, synagogę Izaaka przy ul. Jakuba 21, bazylikę pw. św. Franciszka z Asyżu, fort 51 ½ Swoszowice, kościół pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej 52 a oraz kościół pw. św. Piotra i Pawła w Opactwie Tynieckim.

Wsparcie finansowe trafi też do właścicieli 26 kamienic i budynków mieszkalnych oraz kościoła pw. św. Józefa w Podgórzu przy ul. Zamoyskiego 2, kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Łobzowskiej 10 i zespołu klasztornego OO. Paulinów na Skałce. „Ponadto, biorąc pod uwagę, iż przydrożne kapliczki coraz częściej bezpowrotnie znikają z miejskiego krajobrazu, wskazano do dofinansowania prace konserwatorskie przy dwóch obiektach: kapliczce z figurą Jezusa Nazareńskiego, usytuowanej przy zbiegu ulic L. Petrażyckiego i Z. Nałkowskiej, oraz kapliczce z figurą Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej, zlokalizowanej przy ul. Królowej Jadwigi i L. Korbutowej” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, którą radni przyjmą na najbliższej sesji.

Oto lista 41 zabytków i wysokość dofinansowania z budżetu miasta:

(GEG)

Najnowsze

Co w Krakowie