Miasto wybuduje szkołę na Górce Narodowej

Musisz przeczytać

Jak poinformował magistrat, na Górce Narodowej powstanie szkoła. Zostanie wybudowana na miejskiej działce, na której znajduje się Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych.

„Obecnie miasto analizuje możliwość budowy szkoły i przedszkola w tym miejscu, ale już wiadomo, że będzie ona poprzedzona całkowitą przebudową istniejących obiektów. Do realizacji tych zadań niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych” – czytamy w komunikacie.

o ważne, pozostałe tereny przeznaczone w planie miejscowym „Górka Narodowa Zachód” pod usługi publiczne, w tym oświaty, nie stanowią własności Gminy Miejskiej Kraków. Realizacja tej inwestycji na innej działce niż wspomniana wiązałaby się z koniecznością pozyskania przez miasto dodatkowego terenu o powierzchni ok. 1 hektara – to znacznie wydłużyłoby proces powstania placówki.

Żeby inwestycja została zrealizowana, konieczne jest wpisanie jej na listę zadań inwestycyjnych do budżetu miasta Krakowa. Środki na jej finansowanie muszą zostać zatwierdzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca