Miejska pomoc. Nowy program wspierający krakowskie rodziny

Taka pomoc jest dla niektórych na wagę złota. Rada Miasta Krakowa przyjęła nowy program wspierania krakowskich rodzin.

„Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021” wyznacza kierunki działań podejmowanych przez miasto, które mają na celu wspieranie krakowskich rodzin w codziennym funkcjonowaniu. Jego cele to zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny. Zawiera też sugestie i propozycje w zakresie możliwości dotyczących organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Program zakłada kontynuację i rozwój usług na rzecz rodzin z dziećmi oraz dzieci i młodzieży realizowanych w naszym mieście. Jego ideą jest podkreślenie ważności każdej rodziny, z uwzględnieniem różnorodności ich potrzeb i oczekiwań.

Oferta krakowskiego programu wpisuje się w naturalny rytm funkcjonowania rodziny – począwszy od czasu oczekiwania na dziecko, przez wyzwania, z jakimi mierzą się rodziny z małymi dziećmi i kwestie dotyczące poszczególnych etapów edukacji po okres nastoletni. Warto podkreślić, że program zawiera też rozwiązania przydatne w sytuacjach trudnych i problemowych.

Realizację programu koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. – Zakres działań objętych programem skierowany jest do wszystkich krakowskich rodzin z dziećmi, do dzieci i młodzieży – mówi Witold Kramarz, dyrektor MOPS-u. – Elastyczność i otwartość formuły programu mają służyć krakowskim rodzinom. Program ma także bardzo wyraźną rolę integrującą i profilaktyczną, a w razie potrzeby umożliwia działania naprawcze – dodaje.

ms, krakow.pl

Najnowsze

Co w Krakowie