Miejskim szpitalom brakuje pieniędzy na ustawowe podwyżki dla swoich pracowników

500 tys. miesięcznie brakuje w kasie Szpitala im. Gabriela Narutowicza.  Szpitala nie stać na ustawowe podwyżki dla pielęgniarek. Problemy z wypłata wynagrodzeń dla swoich pracowników ma tez  szpital im. Żeromskiego. Tam pielęgniarki otrzymały ustawowa podwyżkę ale brakuje pieniędzy na  „podniesienie kontraktów lekarskich czy na pokrycie rosnących kosztów utrzymania szpitala”

Od 1 lipca br. ustawowo wprowadzono podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Na mocy znowelizowanych przepisów, poziomy wynagrodzeń wzrosły od 17 do 41%. Podwyżki  dotyczą tylko pracowników  zatrudnionych w ramach stosunku pracy.

Środki na podwyżki miał zrefundować budżet państwa,  zarówno dla pracowników medycznych, jak i pozostałych zatrudnionych m.in. w księgowości, dziale technicznym, zaopatrzeniu. Ustawa gwarantowała  również pokrycie  zwiększonych kosztów funkcjonowania szpitala, między innymi z powodu wzrostu opłat za prąd i leki. Niestety jak informowali dyrektorzy szpitali, pieniądze nie wpłynęły lub środki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia były niż zakładano.

Miejskie szpitale realizują ustawowe podwyżki…

 – Miejskie podmioty lecznicze na terenie Gminy Miejskiej Kraków zrealizowały podwyżki wymagane wspomnianą ustawą. Podwyżki minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia są finansowane przez NFZ w wycenie świadczeń, jednak jak podkreślają szpitale miejskie, nie wystarczają one na pokrycie pełnych kosztów zwiększonych wynagrodzeń – informuje urząd miasta.

Potwierdza to Iwona Jasicka, zastępca Dyrektora ds. Finansowych Szpitala Miejskiego  im. Gabriela Narutowicza w Krakowie  – Wypłaciliśmy podwyżki z wyrównaniem za lipiec i sierpień – mówi Iwona Jasicka i dodaje, ze największy problem stanowią podwyżki dla grupy zawodowej pielęgniarek.

 – Pielęgniarki posiadające stopień naukowy magistra z wymaganą specjalizacją oczekują, że zaliczone zostaną do 2 grupy zawodowej, z wynagrodzeniem zasadniczym 7304,66 zł. Zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Zdrowia zrealizowaliśmy podwyżki dla tej grupy pielęgniarek według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku a nie posiadanych. W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie pielęgniarki zakwalifikowane zostały do grupy 5 z wynagrodzeniem zasadniczym 5776 zł miesięcznie. To spowodowało, że od wczoraj mamy w Szpitalu Państwową Inspekcję Pracy – podkreśla Iwona Jasicka 

 

… a dziura w budżecie rośnie 

Jak wylicza Iwona Jasicka, w Szpitalu Miejskim im. Narutowicza z związku z podwyżkami i rosnącymi kosztami funkcjonowania, miesięcznie „brakuje około 500 tys. zł, by zbilansować budżet”.

Podobna sytuacja jest w szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, który realizując zapisy ustawy uwzględnił oprócz przepisów ogólnych prawa pracy, także nową wycenę świadczeń i otrzymany do umowy aneks z NFZ. Podział na grupy zawodowe został skonstruowany w oparciu o kryterium wykształcenia wymaganego na zajmowanym stanowisku pracy, a nie posiadanego. Zgodnie z tym założeniem na stanowisku pielęgniarki/położnej (wykształcenie średnie) wynagrodzenie zasadnicze wynosi 5323 zł, a na stanowisku specjalistki pielęgniarki/położnej (wykształcenie średnie i specjalizacja) – 5776 zł. Szpital premiuje także tytuły zawodowe licencjata i magistra w zawodzie dodatkami kolejno: 200 i 400 zł.

Dorota Gołąb-Bełtowicz, zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego informowała, że pieniądze które szpital otrzymał z NFZ-u wystarczą, by pokryć wzrost wynagrodzeń zasadniczych. Nie wystarczą jednak na podniesienie kontraktów lekarskich czy na pokrycie rosnących kosztów utrzymania szpitala.

Jak wyliczył Związek Powiatów Polskich w całej Polsce ponad 130 szpitali miejskich i powiatowych nie ma środków na sfinansowanie ustawowych podwyżek dla personelu. 

Zgodnie z nowymi przepisami od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

(JS)

 

Najnowsze

Co w Krakowie