Mieszkańcy Podgórza mają dość nielegalnych rajdów w ich dzielnicy

Tych hałasów nie da się już wytrzymać. Jeżdżą samochodami i motocyklami z taką prędkością, że w nie można spać – alarmują mieszkańcy Pogórza. Mowa o rejonie ul. Piwnej, Nadwiślańskiej, Krakusa i Placu Bohaterów Getta , gdzie kierowcy urządzają sobie nielegalne wyścigi. 

Mieszkańcy Podgórza alarmują, że w ostatnim czasie nasiliły się nocne, hałaśliwe rajdy kierowców, którzy ścigają się ulicami w rejonie placu Bohaterów Getta . Szczególnie jest to uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, bo pory rajdów to dla wielu rodzin czas układania się do snu. – Nawet koło północy potrafią jeździć – zauważa mieszkaniec jednego z apartamentowców  przy ul. Nadwiślańskiej. 

Aby nagłośnić problem i poszukać jego rozwiązania zwrócili sie do Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta z wnioskiem o „pilne podjęcie działań mających na celu uspokojenie ruchu samochodowego oraz poprawę jakości przestrzeni publicznej Starego Podgórza”. Postulują  „wprowadzenie zieleni na plac Bohaterów Getta i na te ulice sąsiednie, gdzie nie ma jeszcze linii drzew oddzielających chodnik od ulicy oraz adekwatnego poszerzenia strefy zamieszkania na obszar tych ulic, które faktycznie stanowią strefę zamieszkania, a nie arterie przelotowe miasta” 

Jak opisują, w ostatnich latach odczuwana jakość życia na obszarze Starego Podgórza uległa znacznemu pogorszeniu. Zwłaszcza w rejonie ul. Piwnej, Nadwiślańskiej, Krakusa i Placu Bohaterów Getta mieszkańcy skarżą się na niedogodności utrudniające normalne życie i funkcjonowanie.

– W wyniku m.in. zmiany w organizacji ruchu na ul. Nadwiślańskiej (częściowa jednokierunkowość – co należy ocenić pozytywnie) od kilku lat widzimy narastający problem ruchu tranzytowego przebiegającego przez ulicę Solną, Piwną, Nadwiślańską i Krakusa, a także Plac Bohaterów Getta (co jest zjawiskiem jednoznacznie negatywnym). Ruch ten nie tylko pojawia się w godzinach szczytu, kiedy kierowcy omijają światła na skrzyżowaniu ul. Na Zjeździe i Limanowskiego, ale ma miejsce właściwie przez całą dobę. Natężenie tego ruchu jest tak duże, że – poprzez hałas silników, odgłosy hamowania oraz nieuzasadnione używanie sygnałów dźwiękowych przez spieszących się kierowców – czyni niemożliwym spokojne zamieszkiwanie okolicy – skarżą się mieszkańcy. 

Ponadto w godzinach wieczornych, zwłaszcza w weekendy, na wspomnianych ulicach odbywają się nocne rajdy i przejazdy głośnych motocykli i samochodów “sportowych” uniemożliwiając odpoczynek i spokojny sen. – Pomimo naszych licznych interwencji i zgłaszania tych sytuacji policji, włącznie z przekazywaniem numerów tablic rejestracyjnych kierowców uprzykrzających nam życie, spotykamy się z obojętnością służb, które nie potrafią i nie chcą rozwiązać problemu nocnych rajdów. Radiowozy codziennie parkujące na pl. Bohaterów Getta zajmują się ściganiem nas – pieszych mieszkańców, nie zwracając uwagi na łamiące prawo pojazdy przejeżdżające obok, które nadużywają sygnałów dźwiękowych i przekraczają dozwoloną w tym miejscu prędkość – podkreślają mieszkańcy Podgórza.

Dlatego wnioskują o zorganizowanie konsultacji społecznych z szerokim udziałem mieszkańców, urzędników i przedstawicieli wydziału ruchu drogowego Policji, a następnie zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych zmian dotyczących Starego Podgórza, które pozwolą uspokoić i częściowo wyeliminować ruch samochodowy (tranzyt, rajdy), jak również stworzą przestrzeń publiczną dorównującą swoją jakością aspiracjom miasta – zarówno w zakresie funkcji mieszkalnej, jak i turystycznej.

Nielegalne wyścigi w Krakowie. To nie tylko problem naszego miasta

Jarek Strzeboński

7 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie