Mikos oficjalnie dyrektorem Teatru Starego. Będzie bunt aktorów?

No i wszystko jasne. Nowym dyrektorem Teatru Starego został krytyk teatralny Marek Mikos. Informację tę przekazał minister kultury, Piotr Gliński.

Mikos obejmie stanowisko z początkiem września. – Powołałem Marka Mikosa na dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej i zgodnie z programem, który był zaprezentowany w trakcie konkursu. Na stanowisko dyrektora artystycznego powołany został pan Michał Gieleta – powiedział Gliński.

Nowy dyrektor zastąpi na stanowisku Jana Klatę. Jego kadencja kończy się w sierpniu.

Duża część załogi Teatru Starego jest przeciwna nominacji Mikosa.

Przed ogłoszeniem nominacji oświadczenie Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza odczytał aktor, Marcin Czarnik: „Znakomita większość ludzi zajmujących się w Polsce teatrem nie do końca wie, kim są nowi liderzy Starego Teatru. Jako związek zawodowy pracowników zespołu artystycznego mieliśmy nadzieję na istotny udział w procesie wyłonienia dyrektora Starego Teatru. Jednak niezrozumiały proceduralny pośpiech, bardzo późny termin ogłoszenia samego konkursu oraz brak zainteresowania ministerstwa opinią związku nt. nowego dyrektora, sprawiają przykre wrażenie, że staliśmy się listkiem figowym, który miał służyć legitymizowaniu decyzji podjętych za naszymi plecami”.

Związkowcy podkreślili, że krótki czas pomiędzy ujawnieniem nazwisk kandydatów a wyłonieniem zwycięzcy (5 dni) uniemożliwił merytoryczną dyskusję o jakości przedstawionych przez potencjalnych dyrektorów programów. Pod odczytanym oświadczeniem podpisały się 34 osoby (18 z zespołu aktorskiego i 16 pracowników administracji i innych pionów teatru). W sumie zespół Starego Teatru liczy blisko 180 osób.

(wm)

fot. Zygmunt Put Zetpe0202 wikimedia

Najnowsze

Co w Krakowie