Milion złotych rozdane. Wybrano laureatów Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa

40 osobom przyznano gratyfikację przeznaczoną dla artystów, animatorów i managerów kultury, a także osób zajmujących się opieką nad zabytkami w Krakowie. Każda z nich otrzymała po 25 tys. zł.

To nagroda na realizację przedsięwzięcia kulturalnego, którą otrzymują laureaci Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ponad 400 wniosków. Spośród nich komisja wybrała 40 osób.

Stypendia przyznawane są w dziewięciu kategoriach. Laureatami Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa 2024 w poszczególnych kategoriach zostali:

  • Film, intermedia i kultura cyfrowa:  Katarzyna Feiglewicz-Peszat, Patrycja Ochman-Tarka, Ewelina Kuczmińska, Piotr Madej, Katarzyna Zawada
  • Sztuki wizualne i street art: Magdalena Kościsz, Michał Sroka, Marta Niedbał, Filip RybkowskiAgnieszka Szklarek, Magdalena Woch, Monika Rościszewska
  • Teatr i sztuki performatywne: Aleksander Talkowski, Bartłomiej Juszczak, Lena Witkowska, Julia Lizurek
  • Taniec: Martyna Dyląg
  • Muzyka: Adrian Nowak, Katarzyna Krzewińska-Zdebik, Piotr Lato, Małgorzata Tekiel, Agata Siemaszko, Grzegorz Masłowski, Aleksandra Owczarek, Karol Kusz, Andrzej Tkaczyk
  • Literatura: Edward Pasewicz, Weronika Gogola, Noémi Petneki, Pavlo Kyryk, Radosław Rak, Katarzyna Szweda
  • Architektura i design: Jakub Święcicki
  • Kultura ludowa, dziedzictwo niematerialne i opieka nad zabytkami: Jakub Paweł Jastrzębski, Oliwia Zypser
  • Zarządzanie, edukacja i animacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju kadr kultury: Katarzyna Peplińska-Pietrzak, Agnieszka Jankowska-Marzec, Dorota Kaczor, Bartłomiej Pochopień, Agnieszka Zieleziecka-Krukowska.

Stypendium Twórcze Miasta Krakowa zostało ustanowione w 1994 r. przez Radę Miasta Krakowa, aby wspierać i promować krakowskich artystów oraz promotorów kultury. Stypendia ułatwiają szczególnie uzdolnionym osobom realizację autorskich projektów artystycznych oraz podjęcie dodatkowej, specjalistycznej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych. Stypendium pomaga rozwinąć warsztat twórczy bądź zrealizować wymarzony projekt. To także promocja dla debiutujących twórców.

Najnowsze

Co w Krakowie