Miliony na nowe ścieżki rowerowe. Gdzie powstaną?

Kraków otrzyma 7,9 mln zł dofinansowania na rozwój ścieżek rowerowych. Nowe drogi powstaną na wałach przeciwpowodziowych Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granic administracyjnych miasta z gminą Wieliczka.

– Zakładany wkład miasta to 20 proc. kosztów całej inwestycji – informują urzędnicy.

W ramach rozbudowy wałów przeciwpowodziowych zostaną wykonane ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 14,6 km na następujących odcinkach:

  • wał lewy rzeki Wisły od. ul. Klasztornej do lasku Mogilskiego
  • wał prawy rzeki Wisły – cofkowy rzeki Dłubni od ujścia do rzeki Wisły od ul. Podbipięty do ul. Ptaszyckiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Zakarnie)
  • wał lewy rzeki Wisły – cofkowy rzeki Dłubni pomiędzy ul. Na Niwach a ul. Podbagnie
  • wał lewy rzeki Wisły od ul. Popielnik do ul. Kąkolowej
  • wał prawy rzeki Wisły od ul. Na Zakolu Wisły do zbliżenia ul. Łutnia do wału Wisły (do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z gminą Wieliczka).
 

Najnowsze

Co w Krakowie