Minister chce odwołać wojewódzkiego konserwatora. Co na to wojewoda?

„To wynik nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących inwestycji na krakowskim Stradomiu oraz zaniechań na terenie Zakopanego” – argumentuje wniosek o odwołanie Jana Janczykowskiego Magdalena Gawin, wiceminister kultury i Generalny Konserwator Zabytków.

Gawin podpisała wniosek do wojewody małopolskiego o odwołanie Janczykowskiego ze stanowiska Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W komunikacie czytamy, że minister Gawin wielokrotnie podnosiła kwestię braku skutecznej ochrony konserwatorskiej na terenie Zakopanego, gdzie tylko nieliczne obiekty zabytkowe objęte są wpisem do rejestru zabytków. Wpis do rejestru jest jedyną skuteczną formą ochrony zabytkowej architektury, a w obowiązującym systemie prawnym tylko wojewódzki konserwator zabytków może dokonywać wpisu.

Pomimo wytycznych Generalnego Konserwatora Zabytków,  w 2017 r. do rejestru został wpisany tylko jeden obiekt. Od początku tego roku wpisano dwa obiekty. Tymczasem w gminnej ewidencji zabytków Zakopanego znajduje się ponad 1300 obiektów zasługujących na zachowanie.

Gawin wielokrotnie miała zwracać się do Janczykowskiego o objęcie ochroną poprzez wpis do rejestru cennych obiektów architektury Zakopanego. Ministerstwo wytyka Janczykowskiemu również nieprawidłowości i zaniechania w sprawie budynku przy ul. Witkiewicza 19 B w Zakopanem.

Z kolei w lipcu Gawin zdecydowała o wszczęciu trzech postępowań o stwierdzenie nieważności decyzji małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanych w odniesieniu do inwestycji realizowanej przy ul. Stradomskiej 12-14 w Krakowie.

„Postępowania mają wyjaśnić, czy decyzje konserwatora dotyczące pozwoleń na badania archeologiczne zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa” – czytamy w komunikacie.

Inwestycja przy ul. Stradomskiej w Krakowie realizowana jest na terenie wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego Kazimierza ze Stradomiem, a także na obszarze pomnika historii „Kraków – historyczny zespół miasta”, objętego wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Teraz wniosek Gawin musi zaakceptować Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

pl, mkidn.gov.pl

zdjęcie tytułowe / fot. Wikimedia

Najnowsze

Co w Krakowie