Młynówka Królewska z nowym planem

Krakowianie będą dyskutować nad nowym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Młynówka Królewska”. Dokument właśnie został upubliczniony przez Biuro Planowania Przestrzennego, by mogli zapoznać się z nim wszyscy zainteresowani mieszkańcy, którzy 2 czerwca będą mieli okazję wziąć udział w publicznej dyskusji nad proponowanymi zapisami planu.

Teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego dotyczyły obszaru „Młynówka Królewska – Grottgera II”, który zawiera historycznie uwarunkowany układ zieleni o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturowej. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego ma chronić ten teren przed rozrastającą się w okolicy zabudową mieszkaniową i usługową.

Plan jest dostępny do wglądu pod adresem internetowym www.bip.krakow.pl. Mieszkańcy mogą zapoznawać się z nim do 14 czerwca. Z kolei 2 czerwca zaplanowano publiczną dyskusję nad zaproponowanymi w projekcie zmianami.

(pt)

Najnowsze

Co w Krakowie