Mocny apel z Krakowa do UNESCO w sprawie Rosji: „ten kraj niszczy dziedzictwo Europy”

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski skierował list do członków  UNESCO  i całej społeczności tej organizacji z apelem o zmianę miejsca organizacji 45. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa oraz odwołanie z funkcji przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa przedstawiciela Federacji Rosyjskiej.

 

-„Musimy chronić dziedzictwo kulturowe na Ukrainie, jako świadectwo przeszłości, ale także jako katalizator pokoju i spójności na przyszłość, które społeczność międzynarodowa ma obowiązek chronić i zachowywać – tymi słowami rozpoczyna się list Jacka Majchrowskiego skierowany do członków Komitetu Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. 

Jak pisze Prezydent w liście „biorąc pod uwagę fakt, że celowe niszczenie dziedzictwa jest przestępstwem przeciwko ludzkości, jako Prezydent Krakowa, pierwszego miasta europejskiego na Liście Światowego Dziedzictwa – wpisanego w 1978 roku – oraz miasta gospodarza 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, apeluję do wszystkich Państw członkowskich o odstąpienie od decyzji organizacji 45. sesji Komitetu w Kazaniu w Federacji Rosyjskiej, a także do odwołania z funkcji Przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa Ambasadora Federacji Rosyjskiej – apeluję Jacek Majchrowski.

Prezydent Krakowa podkreśla barbarzyński wymiar agresji wojski rosyjskich na Ukrainie  –  Bombardowanie miast i wsi, zbrodnie na ludności cywilnej, odcięcie oblężonych społeczności lokalnych od dostaw żywności i leków przypomina najmroczniejsze karty historii XX wieku. Obok tysięcy zabitych, w tym kobiet i dzieci – Federacja Rosyjska niszczy obiekty o istotnym znaczeniu historycznym, obiekty zabytkowe, muzea, teatry, cenne układy urbanistyczne, kompleksy budynków – bezpowrotnie niszczy elementy dziedzictwa Europy –  zauważa Jacek Majchrowski

W takie sytuacji jak zauważa prezydent Międzyrządowemu Komitetowi Światowego Dziedzictwa nie może przewodniczyć  kraj, –  „który łamie jej postanowienia, w szczególności art. 6 pkt 3, który stanowi co następuje: „Każde Państwo członkowskie niniejszej Konwencji zobowiązuje się nie podejmować żadnych celowych środków, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio zaszkodzić dziedzictwu kulturowemu i naturalnemu, o którym mowa w artykułach 1 i 2, znajdującemu się na terytorium innych Państw członkowskich niniejszej Konwencji” oraz działa wbrew fundamentalnym zasadom Konwencji zawartym w preambule, gdzie stwierdza się, „że pogorszenie stanu lub zanik jakiegokolwiek elementu dziedzictwa kulturowego lub naturalnego stanowi szkodliwe zubożenie dziedzictwa wszystkich narodów świata”.

 – Organizacja sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa jest przywilejem, na który zasługuje państwo dbające o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ludzkości, wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka Od 24 lutego Federacja Rosyjska łamie wszystkie wartości i idee, które służą budowaniu wspólnoty międzynarodowej, a jej armia dopuszcza się brutalnych ataków na ludność cywilną – apeluję  na zakończenie listu Jacek Majchrowski. 

(JS)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie