Można składać wnioski o mieszkanie w TBS

Od 1 października do 30 listopada 2021 roku krakowianie mogą składać wnioski o przyznanie mieszkania z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego, którymi dysponuje gmina. Nie każdy ma prawo starać się o taki lokal mieszkalny, a i mieszkań nie ma zbyt wielu.

Miasto ma w swoich zasobach 933 mieszkania TBS. – Gmina wynajmuje wyłącznie lokale TBS pozyskane z tzw. naturalnego ruchu ludności, czyli lokale opuszczone przez byłego najemcę wskutek np. rozwiązania umowy, zgonu, eksmisji. Rokrocznie pozyskujemy z tzw. naturalnego ruchu ludności około 20-30 lokali mieszkalnych, w stosunku do których gmina Kraków dysponuje prawem kierowania osób do zawarcia umów najmu lokali – zastrzegają miejscu urzędnicy.

Mała liczba mieszkań do rozdysponowania to nie jedyny kłopot. Są też wymagania co do chętnych na te lokale. Uprawnionymi do starania się o wynajem lokalu z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego są osoby spełniające dwa kryteria:
• niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumiane jako nieposiadanie jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, stanowiących podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie,
• dochodowe.
Za dochód kwalifikujący do zawarcia umowy najmu lokalu w TBS uważa się średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekraczający kwoty:
• Gospodarstwo jednoosobowe, (200 % najniższej emerytury) tj. 2.501,76 zł;
• Gospodarstwo dwuosobowe, (175 % najniższej emerytury) tj. 2.189,04 zł;
• Gospodarstwo wieloosobowe (150% najniższej emerytury) tj.1.876,32 zł.

Lokale mieszkalne w TBS są wynajmowane wyłącznie na podstawie umów najmu zawartych na czas nieokreślony. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłacenie przez osoby kierowane kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w TBS nie może być wyższa w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 616-82-25, 12 616-82-44 (w godzinach 7:40 – 15:30) oraz w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1. (druki wniosków dostępne są w Punkcie Obsługi Mieszkańców – parter oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: Procedura ML-13

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie