MPK z porozumieniem ze strażnikami

Krakowskie MPK zacieśnia współpracę z Krakowską Strażą Miejską. Wszystko po to, by w tramwajach i autobusach miejskiego przewoźnika było bezpieczniej. Porozumienie podpisane przez obie strony zakłada lepszy przepływ informacji, dokumentów oraz sprawne przekazywanie nagrań z monitoringu.

Strażnicy miejscy i MPK współpracują już ze sobą od 8 lat. Do tej pory jednak porozumienie dotyczyło jedynie organizacji wspólnych akcji mających na celu poprawę bezpieczeństwa w tramwajach i autobusach. Dzięki patrolom straży miejskiej w czasie akcji „Bezpieczny powrót”, udało się udaremnić wiele przypadków kradzieży kieszonkowych oraz łamania przepisów. Z kolei wspólna inicjatywa „Wystarczy 1 metr” miała na celu dotrzeć do jak największej liczby kierujących i zwracać szczególną uwagę na przypadki blokowania przejazdu tramwajowego przez nieprawidłowo zaparkowane samochody.

– Dzięki zacieśnieniu współpracy krakowskiego przewoźnika ze Strażą Miejską pasażerowie będą mogli czuć się jeszcze bezpieczniej w krakowskich tramwajach i autobusach – podkreślał Grzegorz Dyrczak, dyrektor ds. zarządzania przewozami MPK SA w Krakowie.

Nowe porozumienie podpisane w ostatnich dniach zakłada, że obie strony będą jeszcze sprawniej współpracowały przy przekazywaniu nagrań z monitoringu zamontowane w tramwajach i autobusach – dotyczy to m.in. przypadku rozbojów i kradzieży do których dochodzi w pojazdach MPK.

Drogą elektroniczną ma być również przesyłana korespondencja dotycząca m.in. zakłócania spokoju i porządku w pojazdach MPK – dzięki takiemu rozwiązaniu przepływ informacji ma być szybszy, co przełoży się na usprawnienie rozwiązywania tego typu spraw.

(pt)

fot. Marcin Warszawski

Najnowsze

Co w Krakowie